• Joan Circu och Joakim Granefelt ser till att driva biogasanläggningen i Alvesta med lönsamhet. - Första macken invigdes i september förra året, säger Joakim Granefelt.
  • Palle Leandersson redo sätta sig i transportbilen för att köra tillbaka biogödsel till åkrarna efter rötningen till metan.

Biogasanläggningen i Alvesta förvandlar gödsel till fordonsbränsle

- Detta är så nära kretsloppet vi kan komma. Vi utvinner biogas ur gödsel och matavfall och skapar drivmedel till stadsbussarna i Växjö, säger Joakim Granefelt, en av delägarna som driver anläggningen vid riksväg 25, som invigdes i maj av landshövding Kristina Alsér.

Biogasproduktionen ger miljömässiga fördelar ur två viktiga aspekter, eftersom det i slutänden både ger biogas och biogödsel.

- Den biogödsel som återstår sedan metan utvunnits går tillbaka till åkrarna. Biogasen hamnar i tanken och kan driva ett fordon i fjorton timmar på en tank, förklarar Joakim Granefelt.

I september invigdes första macken vid biogasstationen utanför Alvesta, som har kostat 60 miljoner att bygga.

- Detta är framtidens fordonsbränsle. Biogasen är ju det fordonsbränsle som ger lägst utsläpp koldioxid, partiklar och kväveoxid av alla drivmedel som finns på marknaden idag.

Få ner koldioxidutsläppen

För att minska koldioxidutsläppen på transportsidan till noll 2030 är det en framgångsrik väg att satsa på denna alternativa energikälla:

- Koldioxidutsläppen per energienhet reduceras med cirka 90 procent jämfört med bensin och diesel om biogasen produceras av jordbruksgrödor. Detta ger enorma miljövinster, påpekar Joakim Granefelt, själv lantbrukare i sjunde generationen i Hjortsberga, som numera producerar biogas.

Alla förutsättningar uppfylls för att driva en lönsam biogasanläggning i Alvesta, där det finns tillräckligt många gårdar som har kor inom en radie på sju kilometer för att det ska bli bärkraftigt att driva runt biogasproduktionen i ett kretslopp.

Traditionellt sett förknippas problem med konventionell gödselhantering, eftersom det uppstår spontana emissioner av metan.

- Om gödsel rötas i en biogasanläggning kan metanutsläppen undvikas. Genom mikrober bildas metan, som utgör 67 procent av beståndsdelarna i biogasen. I en senare del av processen trycks gasen ihop i en gasklocka så att metanhalten i slutänden hamnar på 97 procent.

Biogasanläggningen i Alvesta ägs gemensamt av elva lantbrukare samt Växjö Stifts Egendomsnämnd och Entreprenörinvest i Sverige AB.