• Att sitta upp i en frontlastare hör inte till de dagliga uppgifterna, men krävs det så bangar inte Birgitta för det.

Birgitta Johansson bereder väg både bokstavligen och bildligt talat

Det kan ha sina sidor att ha kontoret på ena sidan länsgränsen och produktionen på den andra, men Birgitta Johansson på RJ Schakt & Transport i Konga hanterar situationen. Fast hon får satsa sitt engagemang på olika fronter, för att få det hela att fungera.
- Vi var några stycken som startade en egen fiberförening i Fagerfors och Tattamåla med omnejd, för att få fart på utbyggnaden av IT-nätet, berättar hon. Vi passade på att samförlägga rör när E-on plöjde ner kabel. Man kan inte sitta och vänta. Fibern är inblåst och nu ska bara kommunen gräva ner stamkabel mellan Konga och länsgränsen, så är det klart!
Firman startades av maken Rolf och Birgitta hjälpte från 1984 till lite på deltid, vid sidan av sitt arbete som tandsköterska, men efter hand som rörelsen växte har hon tagit allt större ansvar och i dag sköter hon administrationen på heltid. Från bildandet av AB 1989 är hon delägare.
På ”övertid” är hon en av dem som gärna tar tag i saker och ting för alla företags bästa. Fibernätet är en sak, men hon är också ordförande i nätverket ”Vi Företagare” i Tingsryds kommun. Det är där hon har sin ”hemmaplan” men när det gäller t.ex. tillstånd att bruka firmans bergtäkt är det länsstyrelsen i Karlskrona som har sista ordet, eftersom den ligger på andra sidan länsgränsen. Fastighetsgränsen är i princip också länsgräns mot Kronoberg, mellan Konga och Hallabro.
- Vi behöver fler nätverk, förklarar hon sitt engagemang. När man driver företag på landsbygden är det viktigt att samverka. Det behövs bra vägar och tele-data-kommunikation, om man ska kunna driva företag här. Och man får inte montera ner basservicen helt och hållet. Det kommer säkert en dag när många människor tröttnar på sta’n och vill ut på landet igen. Då måste vi v ara beredda!
I Konga har man skapat en samlingspunkt i ”Allhuset” som är gemensamt för skola, dagis, fritids, äldreboende och värdshus – med bl.a. samlingslokaler, restaurang och swimmingpool.  
- Det är ett väldigt bra koncept för små orter, tycker Birgitta. Knutpunkt och samlingsplats mitt på dagen, när alla ska äta lunch. Det är likadant med affärer på landet – de måste fylla flera behov samtidigt för att få ihop det.
- När man ska sköta allt i sin lilla vrå, så blir mötesplatser allt viktigare och det behövs nätverk i olika grupperingar. Dels måste man synas själv och dels måste man samarbeta lite mera. Alla kan inte ha råd med all avancerad teknisk utrustning i framtiden. I framtiden konkurrerar vi nog mera med olika kompetenser än med själva innehavet av de tekniska resurserna.
I Vi företagare har företagen bjudit in till en process om hur man vill att Tingsryds kommun ska utvecklas till 2020. - Vi vill att de kommunala tjänstemännen och politikerna ska vara lätta att få kontakt med. Och de ska vara öppna för att ändra på saker och ting. För både dem och oss företagare gäller att de som håller sig à-jour med utvecklingen kommer att hålla sig kvar på banan.

FAKTA/ R J Schakt & Transport AB

Grundat: 1977, som AB 1989
Ägare:  Rolf och Birgitta Johansson
Bransch: Markentreprenad och transporter
Anställda: 10 plus inhyrda
Omsättning: ca 17 mkr (2012)