• - Kompetensbehovet kan lösas genom nyrekrytering eller internutbildning i företagen, säger Björn Collin, näringslivsutvecklare i Växjö kommun.

Björn Collin, näringslivsutvecklare, tror på samverkan för att lösa kompetensbehovet hos företagen

Björn Collin har en nyckelroll som näringslivsutvecklare i Växjö kommun. På hans bord ligger många frågor som handlar om att skapa så bra näringslivsklimat som möjligt i kommunen. Ytterst gäller det att få fler företag att etablera sig i Växjö och tillgodose företagens stora kompetensbehov. Frågorna hänger ihop och en näringslivsutvecklare måste ta ett helhetsgrepp för att locka fler företagare till kommunen.

- I många fall samarbetar vi med arbetsförmedlingen eller kopplar ihop företagen med utbildare för att klara av kompetensförsörjningen. Behovet av särskild kompetens kan lösas genom att rekrytera utifrån eller internutbilda inom företaget, säger Björn Collin.

Det som efterfrågas just nu är exempelvis plåtslagare och att få fler tekniker till Växjö för att klara kompetensbehovet på it-sidan.

Växjö landets näst största it-kluster

- Vi är landets näst största it-kluster och kommunen har goda förutsättningar att växa på detta område.

Växjö kan erbjuda det mesta för att uppfylla kraven på att fortsätta utvecklas som expanderande kommun. Här finns en arenastad, flygstad, ett stort kulturellt utbud och ett växande universitet.

Kommunen började tidigt utvecklas på it-området genom Telubs etablering på 1970-talet. Därefter har avknoppningar skett och nya it-företag vuxit fram som svampar ur jorden.

- Just nu placerar sig kommunen på 17:e plats i rankingen över näringslivsklimatet i hela Sverige och totalt sett fick vi 3,8 procent fler företag under förra året i Växjö kommun. Växjö har bäst företagsklimat bland större städer i Sverige och det är kommunens näringslivsutvecklare så klart extra stolta över.

Planeringsprocess

Det betyder även att många företag just nu befinner sig i planeringsprocessen för att etablera sig i kommunen, inte minst på Norremark, där företag som Växjö Plåt och Montage och Xlinc bygger nya lokaler.

- Vi gör så mycket som möjligt för att hjälpa företagen från kommunens sida, inte minst kommer kompetensfrågor i fokus. På vårt bord ligger att göra en behovsanalys för att kartlägga företagens behov för att kunna växa, ge rådgivning och lotsa till rätt myndigheter för att göra det så enkelt som möjligt för företagen. Dessutom har kommunen ett mark- och lokalregister, Vakant.nu, som underlättar för företag som vill hitta rätt läge för sin verksamhet i Växjö, berättar Björn Collin.