• Alexander Dénes och Christoffer Svanborg ingår i ledningsgruppen för Borox i Eneryda.
  • I den här bysmedjan i Eneryda lades grunden till världsföretaget Borox framgångar.

Borox i Eneryda satsar för framtiden och bygger vidare på stolta traditioner

I Eneryda norr om Älmhult finns en fantastisk industrihistoria. Med anor från 1929, då Enerydaverken grundades av Ernst Pettersson, lever företaget vidare under namnet Borox med export över hela världen. – Vi kan se en enorm framgångssaga från en bysmedja till ett automatiserat världsföretag, som fortfarande ligger kvar i Eneryda, säger Alexander Dénes, platschef över både skärverkstaden i Oxelösund och vidareförädlingen av stålprodukterna i Eneryda.

1990 övertogs Enerydaverken av Borox och företaget ägs idag av familjen Svanborg, med sonen Stefan som vd och barnbarnet Christoffer i ledningsgruppen.

Idag förädlar Enerydafabriken mellan 15000 och 18000 ton stål om året efter en investering av över 100 miljoner i automatiserad tillverkning.

70 procent av produkterna går på export, bland annat till Kanada, Brasilien, USA och Sydafrika.

– Vi har femtitalet anställda i Eneryda och planerar en tillbyggnad av nya lagerlokaler efter att ha fått bygglov för en yta av 5100 kvadratmeter, utvecklar Alexander Dénes.

De huvudsakliga produkterna är idag framställning och vidareförädling av borlegerat skopstål, slitstål, vägstål bland mycket annat. Större delen av produktionen utgörs av skopstål och bara sju-åtta procent av tillverkningen består av vägstål/vintervägstål.

– Redan från starten 1929 tillverkade Enerydaverken väghyvelskär till grus, snö och is. Denna tillverkning finns kvar ännu idag, fast i avsevärt utvecklad och automatiserad form, berättar Alexander Dénes.

Genom åren har stora förändringar skett i produktionen i Eneryda. Redan 1935 byggdes första härdugnen, och 1959 tillkom en ugnshall för ökade volymer, vilken sex år senare följdes av en hall för maskinbearbetning.

Från övertagandet av Borox 1990 har omsättningen ökat från 13 miljoner kronor till dagens 230 miljoner kronor.

– Vi förädlar till stor del svenskt stål och bygger för framtiden i Eneryda genom utbyggnad och automatisering för att kunna öka produktionen och behålla våra anställda, säger Alexander Dénes.

Bor (grundämne) har gett namnet till företaget Borox. Detta ämne ökar stålets härdbarhet och minskar dess benägenhet att spricka. Samtidigt möjliggörs härdning i vatten istället för som förut i olja.