Bostadsförtur för arbetsgivare

Bostadsbristen har ibland gjort det svårt för företag i Kalmar att rekrytera personal utanför regionen. Men nu kan arbetsgivare i kommunen ansöka om bostadsförtur till nyanställd personal som vid anställningstillfället bor utanför kommunens arbetsmarknadsregion.

 Alla arbetsgivare inom Kalmar kommun erbjuds möjligheten till bostadsförtur under vissa förutsättningar.

Detta oavsett storlek och efterfrågad kompetens. Även företagare som flyttar sin verksamhet utifrån och startar upp i Kalmar kan ansöka om bostadsförtur till sig själv och sin eventuella familj.

– Arbetsgivarbonus Bostad är en ny och konkret åtgärd från kommunens och Kalmarhems sida för att underlätta kompetensförsörjning, berättar Monica Björkegren Ohlson, inflyttarlots i Kalmar i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.