Byggstart för Teknikens Hus

Nu drar bygget av Teknikens Hus, eller närmaste bestämt Epic, Innovation and Technology Center igång, på universitetsområdet i Växjö.

Mitt på campus skapas en miljö för framtidens teknik. Gymnasieelever, studenter, forskare och näringsliv får här tillgång till en fullt modern maskinpark, verkstäder och laboratorier.

Bakom Epic står Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Sydsvenska Handelskammaren och GoTech, en förening som drivs av teknikföretag i kommunen.Videum är byggherre och kommer att äga och sköta driften av huset.