• Elektroingenjören Ahmed Jasim (t.v.) och fysikern Anton Ahl har ansvaret för att testa de tvåpoliga magneter, som var och en ska böja strålningen 3 grader i forskningsacceleratorn Max IV i Lund.
  • Mikael Vieweg (t.v.) kan konstatera att Johan Lindholm (i grå tröja) och Pär Göthberg just är klara med monteringen av ett magnetsegment av de 80 som ska levereras till partikelacceleratorn Max IV i Lund.
  • Alexander Pålstorm monterar en av de 20 fyrpoliga magneter som ska levereras till CERN-laboratoriet i Schweiz, för att sätta fart på partiklar i den stora forskningsacceleratorn där.

Cancervård och partikelforskning utnyttjar magneter från Vislanda

När Lunds universitet bygger partikelacceleratorn Max IV på åkern vid motorvägen alldeles norr om Lund, är det Scanditronix Magnet AB i Vislanda som levererar 80 av de 120 elektromagneter, som ska få elektronerna att böja runt i cirkel och fungera som ett gigantiskt mikroskop. Ordern är på över 60 miljoner kronor, vilket är mer än en årsomsättning, och den största i företagets historia.

- Vi har arbetat med magneterna till denna ”synkrotronljus-anläggning” under några år, men huvuddelen av leveransen sker nu under 2014, berättar Scanditronix Magnets ägare och VD Mikael Vieweg.

Max IV ska tas i bruk 2016, och ska då ha den bästa prestandan i världen för tillämpad forskning på molekyl- och atomnivå. Den kommer att användas inom flera olika vetenskaper, bl.a. bioteknik, nanoteknik och medicin, vilket kan leda till nya kunskaper och konkreta tillämpningar för att utveckla nya affärsområden.

- Efter Max IV kommer det liknande anläggningar i båda USA och Japan, säger Mikael Vieweg, vilket kan ge ytterligare affärer för oss.

Scanditronix Magnet AB konstruerar och tillverkar elektromagneter för dels forskningsändamål, dels för medicinskt bruk, bland annat för protonterapi. Denna innebär att man kan behandla cancertumörer med protonstrålning, som träffar mycket avgränsat, på rätt djup.

- Protonstrålningen är skonsam mot kringliggande vävnad, men effektiv mot tumören, förklarar Mikael Vieweg. Vi har levererat magneter till 15 av de system som vår största kund IBA har försett cancervården med, runt om i världen, och de räddar liv!

En sådan byggs nu i Skandion-kliniken i Uppsala, där flera landsting i Sverige samarbetar om en cancervårdsenhet som kommer att gå 24 tim om dygnet, sju dagar i veckan och serva hela Norden.

- Max IV-ordern har tagit mycket kraft, men samtidigt har den fyllt ut produktionen under en period då marknaden i övrigt har haft en viss avmattning. Nu håller vi på att fylla på med nya order. Det verkar vara mycket på gång inom protonterapin, säger Mikael Vieweg.

Företagets produkter var inte direkt delaktiga i upptäckten av Higgs-partikeln på CERN-laboratoriet i Schweiz, men nu har man en leverans på gång av 21 magneter till ”Linac 4” som är en ny ”startsträcka” för partiklar, som skjuts in i den stora acceleratorn med 27 kilometers omkrets. I Max 4 är omkretsen ”bara” 530 meter.

Scanditronix Magnet har flera konkurrenter runt om i världen, men når sina framgångar via ett starkt kunnande, förvärvat genom lång erfarenhet. Personalen har också en hög flexibilitet och ett stort engagemang, påpekar Mikael Vieweg, när han ska definiera företagets starka sidor.

- Svårigheten man har som liten aktör med stora order är, att det kan vara knepigt att få till finansieringen. Vi får ju förskott under utveckling och produktion av Max 4, men då kräver ju motparten bankgaranti och det tynger ner vår balansräkning. Hade ordern kommit från utlandet, så hade vi kunnat utnyttja Svensk Exportkredit, men någon motsvarande möjlighet finns inte för leveranser inom Sverige, säger Mikael Vieweg, och efterlyser detta.

 

Fakta Scanditronix Magnet AB

Grundat 1983

Ägare Mikael Vieweg, via bolag

Bransch Elektroteknisk industri

Omsättning 62 mkr 2012

Anställda 30