• Christian Dangl och säljaren Robin Strid (t.h.) är nöjda över att kunna leverera flera billass om dagen av cellplastblock till byggindustrin i Sverige och Danmark.
  • Cellplasten formas till stora block i en press, med uppvärmning av het ånga och lågt tryck, som sedan sugs ut med vakuumsug.

Cellterm skapar tillväxt genom att expandera cellplast

Med en teoretisk produktionskapacitet på 2 500 kubikmeter cellplast per dygn är Cellterm i Markaryd modernast i branschen i Sverige. Företagets primära marknad är byggsektorn, där den huvudsakliga användningen av företagets produkter är som isolering i grundplattor och tak.

- Vi levererar till alla stora byggbolag, men även till byggvaruhandeln och direkt till större objekt, säger Christian Dangl, som representerar en av ägarna till företaget. Geografiskt levererar vi från Norrköping och söderut, i princip i halva Sverige och i Danmark. Vid större avstånd blir transportkostnaden för hög i relation till varuvärdet.

Cellplast används i många olika sammanhang, i byggkonstruktioner, även i prefabricerade betongelement, men också inom t.ex. förpackningsindustrin. Utgångsmaterialet vid produktion av block eller formgjutna förpackningar är små kulor av expanderbar polystyren (EPS). I processen förstoras kulorna 100-200 gånger.

Lätt material med många fördelar

I Cellterm i Markaryd expanderas materialet genom uppvärmning med ånga och pressas därefter samman till stora block, som är c:a en meter i fyrkant och fem meter långa. Blocken skärs till skivor, eller plattor, i olika format beroende på användningsändamål.

- Tretton - fyrtio kilo granulat, beroende på densitet, blir en kubikmeter cellplast, berättar Christian Dangl, och beskriver därmed att materialet blir lätt i förhållande till volymen. Vi levererar i ett antal standardformat, men kan även tillverka specialformat.

Cellplast har många fördelar som byggisolering, berättar han, och nämner hög tryckhållfasthet, låg känslighet för organisk påväxt, miljövänlig och energisnål produktion, okänslighet mot väta och dammfri bearbetning. Nackdelen är att det kan brinna och därför måste skyddas, genom att byggas in.

Personalsnål tillverkning

Fabriken i Markaryd stod klar för ett år sedan och produktionen är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Produktionsmålet för ett skift ligger på 1 000 kubikmeter per dygn, men Christian Dangl räknar med att man i praktiken kommer att ligga på genomsnittligt c:a 800 kubikmeter per skift.

- Vi tar marknadsandelar och vi kommer att fortsätta att göra fabriken ännu mera automatiserad och effektiv, säger han. Den nuvarande produktionsnivån klarar vi med en bemanning på sex personer, varav en mycket liten administration.

Byggkonjunkturen är en viktig parameter för Cellterms tillväxt. Just nu är villamarknaden het, men volymerna är större vid byggen av logistik- och industrihallar. Där räknar Dangl med en ökning nästa år. Leveranser av cellblock för grundisolering utgör c:a 60 % av marknaden.

- Cellterm kommer säkert att fortsätta att utvecklas, säger han. Först och främst inom det som vi gör nu, men vid ännu högre automatiseringsgrad kan vi också nå andra segment och göra mera förädlade produkter.

FAKTA/ Cellterm AB

Grundat: 2013

Ägare: Fyra företag i byggbranschen

Bransch: Byggmaterialtillverkning och partihandel

Omsättning: 27 mkr

Anställda: 6