• Magnus Hellgren tycker att CIL:s samverkan med näringslivet fungerar mycket bra, och är stolt över att kunna ”leverera” färdigutbildade yrkesmän och –kvinnor.

CIL-utbildningarna i Ljungby är starkt näringslivsinriktade

Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby är, med sin starka företagsanknytning av utbildningen, unik i Sverige.

Det säger Magnus Hellgren, VD i CIL, som bedriver utbildning i samverkan med kommunen, regionförbundet, det regionala näringslivet och de närliggande högskolorna och universiteten, främst Linnéuniversitetet.

Utbildningarna till de f.n. 221 studenterna ligger inom tre områden: Produktionsstyrning, marknadsföring/försäljning och informationslogistik, som Magnus definierar så här:

- Det handlar om att trimma hela informationskedjan, från det att information produceras, transporteras, lagras och används till att den återanvänds.

- Informationen far omkring, den syns inte. Den har ingen mening, om den inte kommer till användning. Men om man kan koppla ihop alla informationssystem, blir de starkare och kan användas på många olika sätt.

CIL har ett mycket nära samarbete med c:a 250 företag lokalt och på distans och studenterna får en stark praktisk anknytning i utbildningen. Man börjar med att se och lära, men ganska snart krävs det att man också ska skapa och tillföra något i sitt praktikföretag.

- Det gör att studenterna är klara för att gå in i ett yrke direkt och göra nytta från dag 1 efter examen. Det är inte vad man normalt förväntar sig av studenter med en vanlig universitetsexamen, säger Hellgren.

Företagen i Ljungby har varit starkt drivande i tillkomsten av CIL, som började sin verksamhet 2000. De har definierat önskemål om utbildningarnas inriktning och innehåll.

- Vi vill utbilda sådana som behövs, men man kan inte agera alltför kortsiktigt. Vi måste ha ett övergripande perspektiv, för det tar minst 3,5 år från start till dess att en viss utbildning är genomförd, förklarar Hellgren.

Nu håller man på att bygga upp en ny utbildning inom området produktionsledning som i mångt och mycket baseras på Lean-production-tänkandet. CIL har också ansökt om att få arrangera en YH-utbildning inom e-handelslogistik. Där krävs både informationslogistik och vanlig logistik, menar han.

- E-handeln växer med 15 % per år och omfattar redan c:a 43 miljarder per år enbart i Sverige!

CIL har, sedan första kullen 2005, levererat färdigutbildad personal till stora och små industriföretag, Banverket, Trafikverket, sjukvården, banker, försvarsindustrin och konsultbranschen. Och kunskaperna från CIL:s utbildningar går absolut att tillämpa även i den växande e-handelssektorn, menar Magnus Hellgren.

FAKTA Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB

Grundat: 2000

Ägare: Ideell förening

Bransch: Högskoleutbildning

Omsättning: 8,5 mkr

Anställda: 9