• - Hissföretaget Hydroware har resurseffektivisering som ledstjärna, säger Kjell Johanssoon, delägare i utvecklingsföretaget, som blev utköpt från hissföretaget Deve Schindler i Alvesta 1998.

Cirkulär ekonomi skapar hållbarhet hos Hydroware i Alvesta

Hållbara hissar med cirkulär ekonomi är en mission som gäller för Alvestaföretaget Hydroware.

- Idag satsar vi på att minska råvaruanvändningen och återanvända så mycket som möjligt i hisstillverkningen, säger Kjell Johansson, en av delägarna till utvecklingsföretaget Hydroware.

Den stora förändringen i hissbranschen skedde 1995, när de ledande aktörerna i branschen valde en inriktning mot slit- och slängprodukter.

Utköpt

- Tre år senare, 1998, var vi elva anställda som köpte ut utvecklingsavdelningen från Deve Schindler och grundade Hydroware, som har utvecklats till ett företag med resurseffektivisering och livscykelanalys på programmet, säger Kjell Johansson.

Detta innebär att Hydroware återanvänder stommen i gamla hissar och ersätter slitagedelar för att minska råvaruanvändningen.

- Vi måste göra allt för att få en hållbar framtid. Detta framkommer av EU-kommissionens principbeslut ”Europa mot cirkulär ekonomi”, som fattades i december och innebär en minskad resursförbrukning, förklarar Kjell Johansson.

Kjell Johansson beskriver Hydrowares inriktning med underlag i begreppet Earth overshoot day, som är den dag då vi förbrukat hela årets resurser. Efter 1986 har denna dag förskjutits från den 31 december till den 19 augusti, som var den dag 2014 då hela årets resurser förbrukats.

- Det betyder att vi måste göra något radikalt och tänka om helt när det gäller resursslöseri, säger Kjell Johansson.