• CNC Plåt i Västervik AB genomgick ett generationsskifte för snart två år sedan. Johan Sjöblom, vd, övertog då företaget efter sina föräldrar Åke och Christina Sjöblom. Foto: Lena Dahlberg
  • Ulf Svensson genomför en slutmontering av ett värme- och kylaggregat som ska levereras till Per Gessles hotell i Tylösand.
  • CNC Plåt har en modern maskinpark. De senaste två åren har investeringen legat på 16 till 17 miljoner kronor, bland annat i en helautomatiserad fiberlaser.
  • Per Halldén, montageansvarig, kontrollerar installationen i ett ventilationsaggregat.

CNC Plåt vill bli bäst i branschen

Vision att tredubbla omsättningen de närmaste tio åren

När CNC Plåt i Västervik AB genomgick ett generationsskifte för snart två år sedan övertog vd Johan Sjöblom företaget efter sina föräldrar Åke och Christina Sjöblom. – Jag har växt upp med CNC Plåt och jobbat med det mesta inom företaget. Att en gång ta över har alltid känts självklart.

CNC Plåt startade 1982 i Västervik. Sedan dess har det legat på flera olika platser i Västervik innan företaget flyttade till egna lokaler vid Fridkulla 1992.

Från början tillverkades till största delen tunnplåtsdetaljer, men sedan flera år tillbaka är CNC Plåt inriktat mot färdiga produkter, bland annat ventilationsaggregat och kylanläggningar.

– Vi ser nu att små och mellanstora volymer börjar komma tillbaka från Asien till Sverige. Detta eftersom kringkostnaderna blivit för stora. Det är där vi kan vara med och ta marknadsandelar, säger Johan Sjöblom.

Kvarts miljard

CNC Plåts idé är att vara med hela vägen, från utveckling och inköp till montering och leverans direkt till slutkund. Medelstora och låga volymer, till alla branscher utom fordonsindustrin.

– Vi förser till exempel vissa av produkterna med datorer som styr produktens funktioner och ser till att vi säkerställer kvalitén innan vi skickar dem direkt till kundernas kunder.

Kunderna finns till största delen i Sverige, en del i närområdet.

– I Västervik levererar vi till Elfa och Westbay Trailers med flera.

CNC Plåt har en modern maskinpark med flexibla maskiner. De senaste två åren har investeringen legat på 16 till 17 miljoner kronor, bland annat i en helautomatiserad fiberlaser.

Företaget byggde även till 2100 kvadratmeter under 2014.

– När vi påbörjade generationsväxlingen för sex år sedan satte vi även upp en strategisk plan där visionen för 2024 är en årlig omsättning på 250 miljoner kronor. 2012 låg den på 58 miljoner kronor, i år kommer den ligga runt 85 miljoner kronor.

Kända fasader

CNC Plåts produkter är inte alltid så synliga, men som ensam aktör från Sverige vann företaget upphandlingen att göra fasaden och ramverket till Friends Arena.

– Vi har även gjort fasaden till Bella Center i Köpenhamn.

Bland övriga produkter kan nämnas ett översvämningsskydd som levereras till alla världsdelar, förbränningstoaletter, kompletta ventilationsaggregat, kyldiskar och AC-aggregat.

CNC Plåt har gått från 35 anställda 2013 till att nu ha runt 60. Alla lika viktiga, poängterar Johan Sjöblom.

– Vår orderhorisont ligger just nu på två, tre veckor och då är det skönt att ha en fantastisk personal som ser till att vi svarar upp mot våra kunder. CNC Plåt är ett lagarbete där alla måste göra sin roll så bra det bara går för att vi ska vara effektiva och attraktiva på marknaden.

– Målet att bli bäst i branschen.