• Lena Gustafsson märker att efterfrågan på coaching växer starkt, inte minst i Småland.

Coachar via Skype från Åseda till Japan!

Lena Gustafsson i Åseda är en av c:a 50 coacher i landet, som är certifierade på professionell nivå. Genom att tillämpa en metod som ibland tränger in under skinnet på folk, kan hon få sina kunder att hitta nya vägar för att utveckla sig själva och sitt företag. Hon behöver inte ens finnas i samma rum som kunden, utan ibland handlar det om uppdrag internationellt, som klaras av via Skype!

- Dels är mina kunder ofta på resande fot, dels har jag uppdrag i bl.a. Japan där jag coachar andra coacher och i Rumänien, där jag utbildar coacher på distans, berättar Lena.

Vad skiljer ”coaching” från ”mentorskap”?

- Som coach arbetar jag med människan, och behöver egentligen inte kunna någonting om deras verksamhet. En mentor utnyttjar mera erfarenheter av att ha gjort en liknande resa, som adepten.

Och vad kännetecknar då en bra coach?

- Man ska vara bra på att lyssna och att vara öppen för att skifta perspektiv. Det är bara kunden som är i fokus, vilket skiljer coachingen från ett vanligt samtal, där fokus skiftar mellan två parter.

- Intressantast är ofta det som kunden inte säger, och coachen måste våga gå in i det som tar emot, ifrågasätta människor, även om de inte är vana vid att bli motsagda.

- Och så måste man vara bra på att se när de lyckas, det ser de inte alltid själva.

Uppdragen brukar omfatta tre till sex månader, i början med möten varje vecka. Uppdraget är slutfört när kunden har nått de mål han eller hon själv satt upp.

- De kan vara väldigt olika. Företag vill kanske ge en mellanchef chansen att bättre växa in i sin roll, men det kan också vara personer i karriären, som är på väg att lyfta till något annat och som söker sig hit på eget initiativ. Ibland är det två kompanjoner som behöver hjälp att hitta rätt samarbetsform.

Det händer att kunder blir förbannade och slår igen dörren efter sig, medger Lena, men också att de kommer med rosor och tack för hjälpen. Ibland först det ena och sedan det andra!

- Ja, det är mycket känslor igång, förklarar hon. Glädje, stolthet, frustration. Som coach blir man ödmjuk inför vilka utmaningar mäniskor vågar ta sig an.

Fotnot: Lena Gustafsson är ledamot i styrelsen för ICF, International Coach Federation, i Sverige. Organisationen har sin internationella hemvist i USA. ICF certifierar coacher på tre nivåer: ACC är den första, PCC (professional) den andra och därutöver finns en masternivå, MCC.