• Christer Johansson, VD och grundare av Codeq med specialisering på kompetensförsörjning.

Codeq - specialister på kompetensförsörjning

De flesta förknippar Codeq med rekrytering av specialister och ledare. Årligen rekryterar företaget 75-100 kompetenta medarbetare till länets tillverkningsföretag, främst tekniker och ingenjörer av olika slag. – Codeq startade 2005 och ända från starten har huvudområdet varit kompetensförsörjning, där alltså rekrytering även ingår, säger vd och grundare Christer Johansson.

Förutom affärsområdet rekrytering är konsultverksamheten inom just kompetensförsörjning stor. Under årens lopp har Codeq haft förmånen att på uppdrag av näringslivsbolag och branschorganisationer driva stora kompetensprojekt. För närvarande är man processledare för utvecklingsprojektet Growkomp som berör ungefär 25 företag på uppdrag av näringslivsbolagen i Jönköping, Nässjö och Vaggeryd.

Det finns en stor och outnyttjad potential i medarbetare och team, fortsätter Christer, och pekar på att affärsområdet Codeq Academy vuxit kraftigt på senaste år. Företagen upptäcker allt mer att det med relativt små insatser är möjligt att få fram utvecklingspotentialen i sina medarbetare och i att få arbetslag att fungera ännu bättre. Som ett exempel på detta sneglar Christer på idrottens värld, nämligen Islands fotbollslag.

– De har verkligen inte de bästa spelarna, men med bra ledarskap, rätt man på rätt plats och spelsystem utifrån sina förutsättningar nåddes stora framgångar i EM. Team- och ledningsgruppsutveckling har numera stor efterfrågan och årligen utbildar Codeq 200 ledare och är sannolikt en av länets största aktörer för ledarutveckling.

Med positiv framtidstro och god orderingång flyttar Codeq med sina sex anställda inom kort in i nya lokaler i Jönköping och fortsätter sin satsning för att bli företagens viktigaste leverantör när det gäller kompetensförsörjning.

Förutom affärsområdet rekrytering jobbar Codeq med konsultverksamhet inom kompetensförsörjning. Under årens lopp har Codeq haft förmånen att på uppdrag av näringslivsbolag och branschorganisationer driva stora kompetensprojekt, bland annat inom GrowKomp, ett samarbetsprojekt med Jönköping, Nässjö och Vaggeryds kommuner.