• Diskussioner kring arbetsrättsfrågor, från vänster Anna-Lena Norberg, författare, Ingela Edlund 2:e vice sekreterare hos LO och Christoffer Lewinowitz, Företagarna Kronoberg och Kalmar.

Debatt om arbetsrätt och offentlig upphandling

Fri handel och osund konkurrens var temat för kvällens debatt i Ljungby. Christoffer Lewinowitz från Företagarna Kronoberg fanns på plats tillsammans med Ingela Edlund 2:e vice sekreterare hos LO och Anna-Lena Norberg, författare.

Ett 30-tal intresserade åhörare hade samlats för att delta i diskussionen som i huvudsak kom att handla om osund konkurrens, framförallt inom åkerinäringen. Även huruvida det offentliga ska ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling var ett ämne som berörde många. Företagarna står självklart bakom att lagar och regler följs men vill inte se krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det skulle göra det betydligt svårare för landets småföretagare att vinna upphandlingarna, säger Christoffer Lewinowitz, Regionchef Företagarna Kronoberg och Kalmar län.