Den gröna marknaden växer bland försäkringsbolagen

Som ett led i arbetet med att flytta fram positionerna för att klara en ansvarsfull kapitalförvaltning har Folksamgruppen investerat 2,5 miljarder i en grön obligation som Kommuninvest nyligen gett ut. – Investeringen på totalt 2,5 miljarder kronor är den största någonsin i en emission av en grön obligation i svenska kronor. Kommuninvests emission uppgick till totalt fem miljarder kronor.

Det handlar om att klara finansieringen av ett 60-tal investeringsprojekt med inriktning på förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, avfallshantering, vattenhantering och liknande med tydlig anknytning till miljö, energi och transportsektorn. Finansieringen avser satsningar på gröna projekt i fler än 40 svenska kommuner och landsting.

– Vi har nu investerat omkring fem miljarder kronor i gröna obligationer sedan maj i år. Ambitionen är att fortsätta öka Folksamgruppens innehav av gröna obligationer. Det gynnar våra kunder och samhället i stort att våra investeringar är både miljösmarta och ger trygg avkastning. Detta är samtidigt ett fint exempel på hur vi kan engagera oss för kunderna och verkligen leva enligt Folksams vision, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

Detta kan ses som ett exempel på både samhällsansvar och miljöansvar. I förlängningen genererar det visioner med ökade möjligheter och skydd för näringslivet i utvecklingen av gröna projekt i de kommuner som tar sitt ansvar för en hållbar bebyggelse- och infrastrukturutveckling.

Försäkringsbolaget If Skadeförsäkring visar upp en provkarta av företagspaket, där ansvarsförsäkring för transporter och gods och skydd mot skadeståndskrav ingår.

TryggHansa är ett annat försäkringsbolag som har skräddarsydda försäkringar för fordon i yrkestrafik och entreprenad.

– Vi har försäkringsskydd för både små och stora lastbilar, vilket kräver separata lösningar för många företag med full fart på transporterna ut i Europa, säger Truls Klasén, försäkringsrådgivare på TryggHansa Företag.

TryggHansa är ett annat försäkringsbolag som har skräddarsydda försäkringar för fordon i yrkestrafik och entreprenad.

Försäkringsbranschen anpassar sig tydligt till samhällsutvecklingen med Folksams aktuella investeringar i gröna obligationer och IF Skadeförsäkrings och TryggHansas försäkringsskydd för ansvar och skada vid transporter som exempel.