• Emma Bengtsson, Vilma Henningsson och Elvira Sande förbereder sig inför praktiken.
  • Lizzett Andersson praktiserar på Attendo.
  • Katarina Nilsson, Gunilla Sagebrant och Louise Corrall håller i vårdundervisningen.

Den privata sektorn tar över vård och omsorg

Den privata sektorn blir allt starkare inom vård och omsorg. Runt om i Växjö kommun finns 24 så kallade privata utförare som givna alternativ till den offentliga vården.

– Vi har 30 elever i ettan på vård- och omsorgsprogrammet på Teknikum just nu. Dessa studenter kommer antingen att hamna inom den offentliga sektorn eller gå till vårdföretagen efter avslutade studier. I början av terminen hade vård- och omsorgsstudenterna vårddagar, då allting handlade om praktiska moment med sikte på den väntande praktiken på äldreboenden och vårdcentraler runt om i kommunen, säger Louise Corrall, vårdlärare med mångårig erfarenhet i bagaget och sjuksköterska i grunden.

I lärarteamet på vårdprogrammet ingår Katarina Nilsson, med inriktning på ungdomspsykiatri, Gunilla Sagebrant, socialt arbete, Louise Corrall, vårdlärare, och Marcus Nilsson, svenska och historia. Som sammanhållande länk för utbildningen fungerar Leif Ståhl.

Emma Bengtsson, Vilma Henningsson och Elvira Sande brinner av själ och hjärta för vårdyrket. Valfriheten tycks vara stor med ett växande antal vårdföretag, som ska garantera både mångfald och kvalitet genom en hårdnande konkurrens och ökade krav bland vårdföretagen.

Det gäller nu att finslipa detaljer så att alla kunskaper sitter som gjutna inför under praon, praktisk yrkesorientering.

– Just nu tar jag blodtryck och puls inför de kommande veckorna i vårdboendet Attendo.. I framtiden hoppas jag kunna fortsätta utbilda mig till sjuksköterska förklarar Lizzett Andersson. Eleverna blir utplacerade för att göra sin praktik på de vårdboenden där man bor.i närheten. Behovet av personal är växande och eleverna räknar med jobb efter avslutad utbildning.

Eleverna har olika planer men alla hyser tillförsikt inför framtiden med ökande valmöjligheter.

Vilma Henningsson gör sig säkerligen till tolk för vad många av vårdeleverna känner inför den fortgående utvecklingen:

– Jag vill jobba beroende på var man får mest betalt, säger hon inför den kommande praktiken på Attendo Care privat.

Kompisen Beatrice Jonsson laddar just nu batterierna inför praktikperioden på Asken, Grimslöv.

Även i framtiden finns ett ökande behov av vårdpersonal när Humana öppnar nytt äldreboende vid stationsområdet i Växjö.