• Daniel Hallgren och Eddie Wingren håller dörrarna öppna till nya idéer på Designntak.
  • Eddie Wingren och Daniel Hallgren sadlade om från plåtslageri till takkonstruktioner och har nått lysande säljframgångar på kort tid.
  • Nya profiler på gång i taktillverkningen, som presenteras av Eddie Wingren.
  • Bågar av specialdesign till tak över ytterdörrar får ökad efterfrågan, enligt Daniel Hallgren.

Designtak komet i byggbranschen i Vetlanda

Sedan 2009 driver Eddie Wingren och Daniel Hallgren företaget Designtak i Småland AB. Innan de startade sitt företag inom denna nisch jobbade de som plåtslagare. – Plåtslagaryrket är tufft med utejobb mitt i vintern. Till slut bestämde vi oss för att starta eget istället inom plåtbranschen, säger Eddie Wingren.

Numera bygger Eddie och Daniel med hjälp av sina anställda färdiga tak i plåt för försäljning till husfabrikerna.

– Idag har vi 9 anställda och en årsomsättning på elva miljoner kronor, berättar Eddie och Daniel. Även utanför Norden har efterfrågan vuxit och numera satsar dessa båda idérika Vetlandagrabbar i 30-årsåldern på export.

Just nu upplever de en byggboom och ett förenklat byggande, där det ställs krav på snabb produktion.

– Vår idé är ganska enkel. En snygg ytterdörr till ett hus kräver också ett snyggt tak över dörren. Den senaste idén är att producera enklare tak i glas eller aluminium där kunden själv kan mixa ihop sitt unika tak.

Mellan 70 och 80 procent av taktillverkningen går idag till nyproduktion.

– Vi är ett kreativt företag, där det gäller att ha roligt på jobbet, säger Eddie Wingren. Engagemanget för de anställda är starkt och de båda ägarna är mycket delaktiga i personalens arbete.

Att ha bra medarbetare runt omkring är avgörande för att lyckas i en ganska tuff bransch.

Glädjen ska Glädjen ska helt enkelt finnas med i jobbet, vilket ger resultat i slutänden.

– Vi måste hjälpas åt och hitta goda samarbetsformer. Detta speglar av sig både på kunder och personal.

Eddie och Daniel framhåller det goda samarbetsklimatet med NUVAB, Vetlanda Näringslivsutveckling, som en bidragande orsak till framgångarna. Dessutom har företaget en god samarbetspartner i Myresjöhus, som de utvecklar produkter tillsammans med.

– Det är guld att verka i ett fantastiskt trähusdistrikt. Här finns många bra samarbetspartners. Vi har även gott samarbete med företag på riksplanet som Skanska, NCC och PEAB.

Genom att producera snygga tak av god kvalitet har de båda småföretagarna i Vetlanda, som ideligen kommer med nya idéer för att få tak över huvudet vid ytterdörren, nått en stor kundkrets på ganska kort tid.

– Tillverkar man attraktiva produkter sprider det sig som ringarna på vattnet, säger ägarna till det expanderande Vetlandaföretaget Designtak.