Det kom in en... - 2,5 år senare

Detta har hänt. En kund kom in och ville diskutera framtida överlåtelse av familjens företag. Alternativen stod mellan att planera för en försäljning eller att generationsskifta till barnen. Vad har man gjort?

Genom den Corporate Styling som påbörjades med en lönsamhetsanalys på produkter och kunder ökades både omsättningen och vinsten i bolaget.

Detta gav möjlighet att till stora delar självfinansiera de investeringar i modernaste teknologi som bolaget var i behov av. Bolaget utbildade den befintliga erfarna personalen och dessutom anställdes några yngre tekniskt kunniga medarbetare.

För att tillföra ytterligare kompetens och erfarenhet till bolaget och ha möjlighet att öka bolagets värde tillsatte ägarfamiljen en extern VD och en extern styrelseledamot. Ägarfamiljen kvarstår med styrelseposter.

En dotter och en son har visat intresse för att överta verksamheten. Båda har varit skeptiska tidigare då de sett hur stor arbetsinsats föräldrarna har gjort genom åren. Men med den förändring som skett det senaste året så ser båda en möjlighet att kombinera att driva företag med ett modernt familjeliv. Båda har fått börja att "praktisera" på företagets olika avdelningar för att lära sig bolagets alla processer.

Denna organisatoriska förändring har gjort att bolaget gått från individkapital (beroende av en eller ett fåtal individer) till ett bolag med strukturkapital dvs det är själva strukturen som genererar värde till företaget.

Processen med Corporate Styling har gett bolaget ett förbättrat resultat och kassaflöde. Det i sin tur gör det möjligt för företaget att till stor del självfinansiera investeringar som man behöver göra och samtidigt amortera av sina räntebärande lån.

Minskningen av räntebärande lån ger i sin tur förbättrat resultat och värde till ägarna. Bolaget är inne i det positiva "resultathjulet".

Som jag tidigare skrivit så tar en Corporate Styling 2–5 år beroende på var man befinner sig när man börjar.

Det är snart dags för ägarfamiljen att få en bedömning av hur värdet på bolaget och aktierna utvecklats.

Men det får vi återkomma till.

 

Ha en skön sommar!

Claes-Eric Larsson
Auktoriserad revisor I Partner
YBJ Group – Your Business Journey AB