• Ann-Gret Sillén, socialchef på Hultsfreds kommun, ser fram emot det nya projektet. Foto: Emma Sellbrink

Digitala tjänster ska hjälpa äldre

Hultsfreds kommun ingår i ett nytt pilotprojekt inom äldreomsorgen. Tanken är att testa ett antal digitala välfärdstjänster för att den enskilde ska uppleva en större trygghet och kunna bo kvar hemma längre. – Det ska bli jättespännande, säger socialchef Ann-Gret Sillén.

HULTSFRED

Tillsammans med Oskarshamn och Högsby kommun blir Hultsfred en av testkommunerna i projektet med välfärdstjänster från Telia.

– Vi kommer att bjuda in till möten med brukare och anhöriga för att erbjuda dem att delta i projektet. Tanken är att ge 10-15 brukare möjligheten att få prova de digitala tjänsterna de har behov av och vill prova, säger Ann-Gret Sillén.

Ökad trygghet

Tanken är att tjänsterna ska få brukaren att uppleva en ökad trygghet, bli mer oberoende, och kunna bo kvar hemma i större utsträckning.

Bland de tjänster som erbjuds finns bland annat ett digitalt trygghetslarm, påminnelsesensorer som känner av om man har glömt att till exempel ta sin medicin, stänga av plattan eller stänga fönstret, nattillsyn via kamera så att personal ska kunna titta till brukaren och dörrlarm vid exempelvis ytterdörren.

– Det här ska inte ersätta någon vård utan vara komplement till olika insatser. Alla tycker inte att det är bra att ha personal i hemmet, utan vill klara sig mer själva. Det är väldigt viktigt att ha en dialog med den enskilde så att vi vet hur just den personens behov ser ut, samt med anhöriga och personal, säger Ann-Gret Sillén.

Byta ut trygghetslarmen

Bakgrunden till pilotprojektet är att man måste byta ut de analoga trygghetslarmen mot digitala.

– Då har vi valt att även titta på andra digitala tjänster, så att vi ser helheten med digitala tjänster i en eventuell upphandling.

Projektet har startat den 1 april och installationen av digitala tjänster i den enskildes hem beräknas ske i juni. Projektet håller på fram till årsskiftet och sedan ska det utvärderas innan en eventuell upphandling av tjänsterna.

– Det är ju också viktigt att vi är väl förberedda och har gjort en kartläggning av nuläget innan vi drar igång, så vi vet vad vi har att jämföra med efteråt.