• Pelle Gustavsson slaggar av en av de nya smältugnarna. De två ugnarna innebar en investering på cirka tolv miljoner kronor. Förutom att kapaciteten mer än fördubblats är de energieffektiva och använder 25 procent mindre energi nu än tidigare. Foto: Egon Karlsson
  • Olle Ahlström, vd för Storebrogjuteriet AB, tillsammans med Roger Ojala och Marcus Samuelsson. Foto: Lena Dahlberg
  • Hassan Begovic förbereder gjutning av ett maskinstativ. Foto: Lena Dahlberg
  • Olle Ahlström, vd för Storebrogjuteriet AB. Foto: Lena Dahlberg

Dubbel kapacitet hos Storebrogjuteriet

Största investeringen i företagets historia

Det anrika Storebrogjuteriet AB har 207 år av gedigen gjuteritradition. Generationers kunskap och hårt arbete sitter i väggarna. Men i företaget finns också en framtidstro. – Koncernen har investerat runt 20 miljoner kronor de senaste åren. Tack vare det är vi ett av världens modernaste gjuterier, säger vd Olle Ahlström.

Den senaste investeringen på tolv miljoner kronor är fortfarande under en inkörningsperiod. De två smältugnarna invigdes med bandklippning den 27 augusti 2015, därmed dubbleras kapaciteten när det gäller att smälta järn.

– För att kunna utnyttja kapaciteten fullt ut handlar det även om att lära sig den nya tekniken. Vi räknar med att det tar ytterligare ett halvår innan allt fungerar optimalt.

Ny inriktning

Olle Ahlström utsågs till ny vd strax efter att Andersson & Rahmqvist Intressenter AB förvärvade Storebro Gjuteri i konkurs 1998 och namnändrade till Storebro Handformningsgjuteri AB. Förvärvet blev ett avstamp mot en ny tid i gjuteriets historia.

– Bolaget investerade i en spektrometer, vilket innebar att vi istället för att enbart gjuta gråjärn som tidigare, kunde gjuta flera olika legeringar. Tack vare den nya inriktningen har vi nått en ny och större kundgrupp.

Sedan 2006 är Nötudden Invest AB ägare till Storebrogjuteriet AB. I koncernen ingår även Roslagsgjuteriet och Kohlswa Gjuteri.

Rysk gruvindustri

Det har gjorts flera stora investeringar i Storebrogjuteriet under senare år, bland annat ett nytt sandberedningssystem, en skrotgård under tak på 800 kvadratmeter och en bläster med större kapacitet.

– De nya smältugnarna är fortfarande under inkörning. När allt fungerar optimalt kan vi smälta mer än dubbelt så mycket järn som tidigare. De är också energieffektiva, vi använder 25 procent mindre energi nu än tidigare.

Storebrogjuteriet tillverkar gjutgods enligt furanmetoden. Bland annat industripumpar, axlar till stålverk, pressverktyg till fordonsindustrin, maskinstativ och separatorer.

– När vi började gjuta vitjärn blev vi intressanta även för gruvindustrin.

En av Storebrogjuteriets största kunder är den ryska gruvindustrin.

– Där har vi nu en order på cirka tio miljoner kronor för 2016. Ett samarbete som bådar gott inför framtiden eftersom det finns ytterligare potential när det gäller den här kunden, säger Olle Ahlström.

Andra stora kunder är Alfa Laval, Tetra Pak, Sandviken, Xylem och FFS.

FAKTA Storebrogjuteriet AB

Grundades: 1808

Inriktning:tillverkar kvalificerat handformat järngjutgods enligt furanmetoden

Antal anställda: 40 (15 anställda år 2000)

Omsättning 2015: cirka 80 miljoner kronor (19 miljoner kronor år 2000)

Framtiden: siktar på en omsättning på 100 miljoner kronor om några år, har stora möjligheter att växa inom den ryska gruvindustrin