• Området på Varvsholmen är en kreativ arbetsmiljö, som Louise Östlund och många andra uppskattar.

Dynamisk tillväxt på Varvsholmen

Att som företagare befinna sig i en innovativ miljö tillsammans med andra entreprenörer är både inspirerande och intressant. Just denna möjlighet finns på Varvsholmen i Kalmar med Science Park som en ”motor” i mitten.
– Vi har funnits sedan 2007 och är en aktör som agerar mellan näringslivet, akademi och samhället. Vi har en stor spännvidd och har både nystartade verksamheter och etablerade företag inom vårt nätverk. Vi är en verksamhet som kan hjälpa till med innovationsbyggande, nätverkskontakter, lyfta fram finansieringsmöjligheter och bistå med tjänster som ska förbättra och förenkla för företagen i sitt utvecklingsarbete, säger Louise Östlund, vd på Science Park.

Redo för exit

Under åren sedan 2007 har det kommunala dotterbolaget Science Park vuxit, till idag sex anställda, en projektanställd och sex affärsutvecklare.
– Inkubatorverksamheten handlar om att förbereda företagen för tillväxt, att hjälpa dem med att utveckla sin affärsidé och försöka se framtiden för dessa företag. Vi hjälper till med allt stöd de behöver och arbetar med företaget under ett eller några år i inkubatorn. Vi följer dom tills de är ”flygfärdiga”, till det läget då det är någon annan typ av stöd de behöver - eller kanske redan är ute på marknaden. I dagsläget har vi 15-20 företag i många olika branscher som vi arbetar med.

I samma hus

Science Park stöttar många företag inom kunskapsintensiva branscher, det kan handla om e-handel, IT-bolag eller andra branscher som är under snabb utveckling.
– I dagsläget har vi 39 företag som medlemmar i vår Science Park, men den delen växer ständigt. Det ser vi bland annat inom vårt e-handelskluster, där vi fokuserar på allt från digitala IT-lösningar, marknadsföring, design och även språk. När väl deras affärsidé är under utveckling kan nästa steg vara att inrätta ett kontor. Även där har vi möjligheter att hjälpa till, berättar Louise.

Ett nytt år

Liksom de senaste åren räknar Science Park med en fortsatt framgångsrik utveckling av näringslivet i regionen.
– Här på Varvsholmen finns mängder av företag och bara det att finnas i samma hus skapar nya kontakter, när vi ses över en lunch eller under en fikapaus. Under 2014 är tanken att vi kommer att erbjuda ett ”tillväxtpaket”, som vi tror på ska bli en lyckad satsning. Idérikedomen är stor i vår region och inom näringslivet finns det alltid möjligheter att växa, menar Louise Östlund på Science Park. ?