• Marcus Oldin (t.v.) och Johan Uddh är beredda att släppa in en extern riskkapitalist, för att snabbare etablera sitt företag som en betydande leverantör av E-handelssystem till företag i Norden.

Easyfy söker riskkapitalist med rätt kontakter

Easyfy AB, med kontor i Kalmar Science Park, är ett av de företag som söker riskkapital via ”Investerare Sydost” och de deltog i investeringsforumet i Kosta den 31 maj. De fick 12 minuter på sig att försöka sälja in sin affärsidé, en E-handelsplattform och en prisbevakningstjänst.
- Intresset var större för prisbevakningstjänsten, berättar VD Johan Uddh, eftersom den är lättare att skala upp. E-handelsplattformen fick också positivt bemötande, men samtidigt tyckte investerarna att vi klarar av att utveckla den utan deras pengar.
"Easyfy" ska stå för "förenkla" och affärsidén går ut på att göra e-handel lättare – både för den som säljer via e-handelssystem och för kunderna som letar produkter. Johan och Marcus Oldin, styrelseordförande, har varit med och utvecklat det E-handelssystem som under fyra år för "Bygghemma.se" från 20 till 250 mkr i omsättning. Siktet är inställt på miljarden för företaget, med hemvist i Oskarshamn.
- Vi lade vårt eget bolag vilande under de 3 resp. 4 år vi arbetade hos Bygghemma.se, men sedan i höstas driver vi eget igen, säger Johan.
Ett sätt att öka försäljningen är att känna av vad en viss kund söker efter och vad han köper. Marcus förklarar:
- Har han köpt ett badkar, behöver vi ju inte besvära honom med att visa fler badkar, men man kan ju se till att systemet visar andra produkter som hör hemma i badrummet! Vi vill på det sättet hjälpa vår kund till att göra rätt grejer, utan att det blir mer jobb.
Easyfy AB redovisar vinst på en omsättning av 1 mkr för fyra månader 2012 och ägarna räknar med att öka till 2,5 mkr under 2013. Så vad ska man ha riskkapital till?
- Prisbevakningstjänsten kräver personliga säljinsatser för att nå ut till marknaden, och för det krävs nya resurser, säger Johan. Utveckling av E-handelssystemet är lättare att finansiera löpande, i samband med de installationer och anpassningar som vi utför på uppdrag av nya och befintliga kunder.
Prisbevakningen låter ett företag bevaka ett antal konkurrenter och ett urval av deras produkter.
Då kan systemet t.ex. automatiskt följa konkurrenternas prisändringar och föreslå förändringar i den egna prisstrategin – eller göra anpassningar automatiskt. Systemet sägs kunna tillämpas på alla e-handelsföretag.
- Att delta i investerarforumet är ett sätt för oss att synas. Vi siktar på att ta in 1,5 mkr i ett första steg. Men förutom utvecklingskapital är det väldigt viktigt att få ett samarbete med en person som har rätt kontakter och som vill vara med på vår resa i en styrelseroll, säger Johan.