• Marie Brask, Eksjö kommuns näringslivschef. Foto: Henrik Simonsen

Eksjö årets företagarkommun

Eksjö kommun har utsetts till årets företagarkommun i Jönköpings län i Företagarnas och UCs årliga mätning. Eksjö har haft senaste årets största tillväxt i länet.

I UCs och Företagarnas gemensamma tillväxtmätning Årets Företagarkommun är årets vinnare Eksjö kommun i Jönköpings län.

– I Eksjö kommun är det framför allt resultatet som har utvecklats positivt och tillsammans med starka resultat i företagens omsättning ger det vårt läns bästa placering, säger Frida Boklund, regionchef för Företagarna i Jönköpings län.

Årets Företagarkommunen visar var i Sverige företagandet har utvecklats mest under det senaste året.

Eksjö är länsvinnare i Årets Företagarkommun 2014 efter att ha klättrat 195 steg till plats 37 i Sverige. Det är framför allt företagens resultat som förbättrats, där Eksjö har 11:e högsta tillväxttakt i riket i kategorin Resultat. I två av undersökningens fyra kategorier rankas Eksjö kommun bland de 30 bästa kommunerna i Sverige.

– Det här visar att vårt strategiska arbete har gett resultat. Det är en spännande tendens att fler än hälften av kommunens aktiebolag har förbättrat sitt resultat och dessutom så mycket att vi hamnar på en 11:e plats i hela landet. Vi jobbar medvetet för att göra det enklare för företag att driva och utveckla affärer i Eksjö kommun,. Säger Marie Brask, näringslivschef i Eksjö kommun

– Tillväxt är utveckling och vi vill genom denna undersökning belysa de kommuner vars företag vuxit snabbast. Fokus i olika rankingar av kommuners näringsliv är ofta vad politiken åstadkommer för företagen. Vi vänder på resonemanget och försöker istället belysa vad företagen åstadkommer för kommunen och dess invånare i form av tillväxt, säger Roland Sigbladh, marknadschef för UC.

Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året och Årets Företagarkommun bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat.

De övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet.

Årstillväxten av dessa variabler rankas därefter från högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering får kommunen.

Variablerna hämtas från företagens bokslut.

2013 års bokslut har jämförts med boksluten från 2012.