• Marcus Axelsson är sektorschef på Eksjö kommun. Foto: Ivonne Svahn
  • Här, på Olsbergs Arena i Eksjö kommer jobbmässan att hållas i november.

Eksjö planerar för jobbmässa

Det råder brist på kompetens inom flera yrken i landet och så även i Eksjö kommun. Därför anordnar kommunen tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget eksjo.nu en jobbmässa för att locka kompetenser till den lokala arbetsmarknaden.

Den tolfte november anordnas jobbmässan som äger rum i Olsbergs arena i Eksjö Den är en del i projektet "1 000 jobb på 1 000 dagar" som syftar till att skapa fler nya jobb i kommunen. Till jobbmässan har det lokala näringslivet bjudits in att visa upp sina respektive verksamheter.

– Intresset har varit stort från såväl företag som offentlig verksamhet. Vi vill med den här mässan nå ut till både arbetslösa men också till de som känner att de skulle vilja byta jobb, säger Marcus Axelsson, sektorschef på tillväxt- och utvecklingsenheten i Eksjö kommun.

Totalt kommer omkring 25 olika företag att representeras, bland annat flera stora lokala arbetsgivare som Sherwin-Williams, Wikan Personal och Leiab, samt husproducenterna Eksjöhus och Hjältevadshus. Men även statliga instanser som landstinget och försvarsmakten kommer att presenteras på mässan.

– Förutom att företagen får presentera sig och sina behov kommer det även finnas en utställning i foajén som visar på nyttan av att flytta hit. Där finns bland annat information om lediga bostäder, kulturutbudet i närområdet och inflyttarservice kommer att finnas på plats.

Några av bristyrkena i Eksjö just nu är bland annat lärare, sjuksköterskor, arkitekter, behandlingspedagoger och IT-personal.

– Därför har vi även aktivt jobbat med att få hit studenter från de olika universiteten i Linköping, Jönköping och Växjö, säger Marcus Axelsson.

Vad hoppas ni att den här mässan ska resultera i?

– Förhoppningen är att på både kort och lång sikt säkra kompetensförsörjningen. Men det här är ett första försiktigt försök, även om vi ska göra så mycket vi kan såklart. Om det här lyckas skapa fem eller tio nya kontakter för näringslivet så är vi glada, då är mässan i hamn.