• Anders Lindholm, VD.

Eksjöhus utökar i Sävsjö

Trots att mer fabriksyta behövdes fanns det inga möjligheter att bygga ut lokalerna i Eksjö. Därför tvekade inte Eksjöhus AB när möjligheten gavs att ta över Sävsjö Trähus vid årsskiftet.

- På så sätt skulle vi få betydligt bättre tillverkningsmöjligheter, säger Anders Lindholm, VD.

De senaste sju åren har varit svajiga för många hustillverkare. Men Eksjöhus har stått sig bra under den utmanande perioden.

- Vi har inte tagit ut svängarna så mycket och därför tror jag att det har gått förhållandevis bra för oss även under dåliga perioder, säger Anders Lindholm.

Anders Lindholm tror att de senaste årens problem i branschen beror på dels bankernas krav på 15 procent i kontantinsats, och att det finns för få lediga tomter att bygga nytt på.

- Den höga kontantinsatsen stoppar nog många från att skaffa sig en bostad. Sen är kommuner överlag dåliga på framförhållning när det kommer till markberedskap, alltså mark att bygga bostäder på.

- I Eksjö har kommunen ändå varit rätt bra på just att förbereda marker. Det ligger i kommunens intresse att locka till sig folk, säger Lindholm.

400 hus per år

I och med sävsjöaffären tidigare i år kunde företaget växa ytterligare.

- Under 2014 sålde vi fler hus än vad vi hade kapacitet för. Men sen vi tog över Sävsjö Trähus har vi kunnat flytta en del av produktionen för Eksjöhus till fabriken i Sävsjö, säger Anders Lindholm.

I år har Eksjöhus ökat sin försäljning med cirka 50 hus och kommer under 2015 leverera omkring 400 bostäder. Några nyanställningar har gjorts på fabriken i Sävsjö och företaget ökar successivt anställningarna även i Eksjö.

Eksjöhus exporterar omkring 50 hus per år, framförallt till Tyskland. På den svenska marknaden har företaget ett starkt fäste i Östergötland och Stockholmsområdet bland annat.