• Electra har sitt huvudkontor i Hansa city och förblir Kalmar troget. Foto: Henrik Simonsen

Electra ökar vinsten och köper

Hemelektronikföretaget Electragruppen med säte i Kalmar har ökat sin vinst och omsättning i år jämfört med förra året. Samtidigt har man förvärvat ett anrikt Kalmarföretag.

Enligt koncernens delårsrapport ökade omsättningen med 6,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 738,6 (699,5) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 13,9 (11,3) miljoner kronor.

Volym- och resultattillväxt har dock främst skett i segmentet Electra Logistik & IT medan Electra Retail, som hanterar varuförsörjning till anslutna butiker och e-handelsaktörer, landar på en omsättning strax under motsvarande kvartal föregående år.

Tidigare i år har Electra gått med som medlem i elektronikhandelskedjan Euronics International, något som Electraledningen tror ska ge större inköpsvolymer och därmed bättre villkor och lägre priser för handlarna.

– Vår strategi att värna fackhandeln ligger fast och avtalet med Euronics International är ett steg viktigt i det arbetet, säger vd Annelie Sjöstedt i en kommentar.

Under sommaren slutfördes ett förvärv av återstående 25 procent i Kalmarföretaget B Linderholm AB, en av landets ledande leverantörer och generalagenter av elektriska kvalitetsprodukter för hemmabruk som funnits i 95 år men som nu blir ett helägt dotterbolag till Electragruppen.

Närvaron i Kalmar är viktig för Electra, menar Annelie Sjöstedt. Electra har legat i Kalmar i 65 år och det finns inga tecken på någon flytt.

– Vi har lojal personal, det har man inte i en storstad tror jag. Vi har en Smålandsanda, det är trevligt och sparsamt, sa Annelie Sjöstedt vid ett näringslivsseminarium i Kalmar i våras.

Electra Gruppen AB är noterad på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Företaget omsatte 1,5 miljarder kronor ifjol och hade 160 anställda. Företaget sysslar främst med att förse olika företag med hemelektronikprodukter