• Christian Gottfridsson, Charlotte Ljung och Kristian Persson från Torsåsföretaget Spinova. – Vi är specialiserade på fjädrar och plåtdetaljer, säger kvalitets- och miljöchef Charlotte Ljung.
  • – Elmia Subcontractor är en bra mötesplats för en underleverantör, säger Mikael Johnsson, marknadschef, här tillsammans med kollegan Per-Jörgen Jönsson.
  • Johan Ennerfeldt på Värnamoföretaget Mekan och Modell återkommande utställare på Elmia Subcontractor: – Vi har specialinriktning på formverktyg och gjuterimodeller, säger företagsledaren på det välrenommerade Värnamoföretaget.
  • – Automation och programmering är nyckelord för ökad produktion, säger Christoffer Järeld och Andreas Karlsson på Ljungby CNC Teknik AB.
  • – Vi har 25 anställda och vill växa. Nyligen har vi investerat i en ny gjuterimaskin för större detaljer, säger Emma Bokinge, här på Elmiamässan tillsammans med Robert Alkemark och Martin Skyborn.
  • Petronella Lunde och German Belsa är studenter på Jönköping Universitet. De båda går på programmet för Industridesign med stark förankring inom expanderande underleverantörer.
  • Jonny Öster, Niklas Andersson och Åke Svenningsson, i förgrunden, var med som representanter för Gnosjö Laserteknik på den välbesökta mässan Elmia Subcontractor.

Elmia Subcontractor unik mötesplats för nya affärer och nätverk

– Här visas morgondagens tekniska möjligheter och kraften i ett handslag vid affärer

Elmia Subcontractor, ett av Sveriges största industrievent, blev återigen en succé för nya affärer och viktiga diskussioner. – Vi lyfter industrins centrala frågor just idag, visar på morgondagens tekniska möjligheter och förstår kraften i ett handslag vid affär,säger Karla Eklund, mässansvarig på Elmia Subcontractor.

Elmia Subcontractor ger en fantastisk spegling av vad som händer i industrin och hur den mår. De hundratals samlade underleverantörerna bidrar tillsammans med besökarna till några innehållsrika och spännande mässdagar, samtidigt som alla möten dem emellan skapar unika affärsmöjligheter. Och den skakiga omvärlden till trots har fokus på mässgolvet varit tydligt inställt på business. Konkreta projekt har diskuterats och många affärer har gjorts i montrarna.

Spinova, Torsåsföretag expert på fjädrar

I en av de mest välbesökta utställningshallarna på Elmia Subcontractor 2016 möter vi representanter från Spinova, Torsås söder om Kalmar:

– Vi har som tradition att besöka den här mässan varje år, säger Charlotte Ljung, kvalitets- och miljöchef på Torsåsföretaget med 65 anställda.

Det expanderande företaget har en flexibel och kundanpassad produktion med tillverkning av fjädrar och plåt- och pressdetaljer till en ganska bred kundsfär. Inte minst inom hydraulik och kärnkraftsindustrin har Spinova flera stora kunder för leverans av skräddarsydda produkter.

– I 40 år har vi funnits och utvecklar ett unikt koncept för skräddarsydda fjädrar och tråddetaljer, säger Christian Gottfridsson, affärsutvecklare på Spinova med lång erfarenhet av branschen.

Utvecklingen har varit enorm de senaste åren och kundkretsen både inom Sverige och utomlands ökar hela tiden.

– Vårt koncept att tillverka specialartiklar efter kundens behov ger alltjämt stadig efterfrågan, säger utesäljare Kristian Persson.

Jitech har fått ny delägare

I nästa monter möter vi det anrika Tingsrydsföretaget Jitech med 114 anställda i dagsläget.

– Elmia Subcontractor är en mycket bra mötesplats för att hålla kontakt med nya och gamla kunder, säger Per-Jörgen Jönsson, allt-i-allo på det expansiva Tingsrydsföretaget

Mikael Johnsson, marknadschef på detta familjeföretag, som helt nyligen fått en ny delägare på 30 procent i form av investmentbolaget Kvalitena AB, tror på att Jitech har en stark potential att växa:

– Vi ser framtiden an med tillförsikt med en uppgång av legotillverkning till verkstadsindustrin. Kvalitena AB har köpt den tidigare Jitechfastigheten i Tingsryd, upplyser han.

Efter konjunkturvändningen 2008 har det bara pekat uppåt för Jitech, vars namn är en förkortning av R. Johnsson Industriteknik AB som en gång startade med bara fyra anställda som en äkta uppstickare på den lokala marknaden och genomgick en otrolig expansion i början av 2000-talet.

– Vi är en ren legotillverkare, som satsar kostnadseffektivt och kvalitetssäkert. En stor del av våra leveranser går till gruvindustrin. Dessutom specialtillverkar vi karossdelar och skräddarsyr även delar till bränsle- och hydraultankar, berättar marknadschefen.

Formverktyg och gjuteri

Värnamoföretaget Mekan och Modell ställer ut på Elmia Subcontractor för fjärde året i följd.

– I vårt legoföretag, som startade 1968, har vi åtta anställda med inriktning på formverktyg och gjuterimodeller till små och stora företag,säger Johan Ennerfelt, som basar för Värnamoföretaget.

Stämningen är god vid montern och de små detaljerna säger mycket om uppfinningsrikedom och klurighet hos en äkta entreprenör.

– Vi värdesätter samarbetet bland företag i hela Småland och ser även Almi som en god partner för att samordna utbytet mellan olika branscher på denna mässa, utvecklar Johan Ennerfelt.

Automation ger nya möjligheter

Automation och programmering är två nyckelord som ger en god uppfattning om underleverantörernas förutsättningar och möjligheter att hitta sina nischer på en konkurrensutsatt marknad.

– Vår tillverkning handlar om allt ifrån hydraulik till små elektroniska detaljer till större företag inom en bred sektor som IT, fastighet och bygg, säger Christoffer Järeld, kvalitetsansvarig hos Ljungby CNC Teknik AB.

Ljungby CNC med 20 anställda har som underleverantör kunder ända från Ystad till Östersund och mycket handlar om kundkontakter och marknadsföring. Ett ypperligt tillfälle till detta ges på Elmia Subcontractor.

– Vi samarbetar med kunderna och utför uppdrag på beställningar enligt specialgjorda ritningar. Det betyder att vi är flexibla och kundanpassade för att tillgodose kundernas önskemål, säger Christoffer Järeld.

– Vi genomgår en ständig utveckling för att förbättra och förenkla hela processen. Det betyder också att vi söker kompetent personal som CNC-operatörer, säger Andreas Karlsson, produkt- och marknadsansvarig på expanderande Ljungby CNC Teknik AB.

LUNDBERGS Pressgjuteri ett företag med anrik historia

En ständigt återkommande utställare på Elmia Subcontractor är Lundbergs Prerssgjuteri i Vrigstad.

– Vi har ett brett kontaktnät som vi underhåller och utvecklar på den här mässan, säger Emma Bokinge, en av representanterna med marknadsansvar i det välrenommerade Vrigstadföretaget, grundat 1947, som länge varit ett skyltfönster för entreprenörsandan i den expanderande företagsregionen på det småländska höglandet.

Idag sysselsätter Lundbergs Pressgjuteri 25 anställda och har nyligen investerat i en helt ny gjuterimaskin med sikte på att utveckla tillverkningsprocessen mot mera renodlade specialprodukter för en bredare marknad med större kundanpassat koncept.

Inom ett brett sortiment är pressdetaljer och aluminium specialnischer för det anrika företaget med en stor variation på sina produkter inom CNC-.bearbetning.

– Vi ser vad kunden behöver och har flexibilitet när det gäller att gjuta verktygsdetaljer till verkstadsindustrin för kunder både i Sverige och utomlands, säger Emma Bokinge.

JÖNKÖPING UNIVERSITY ett mecka för design

Med en stark förankring på den småländska entreprenörsmarknaden erbjuder Jönköping University en specialutbildning inom industridesign.

– Det snygga ska passa ihop med det funktionella. Endast fantasin sätter gränser för vad vi kan åstadkomma, säger Petronella Lunde, en av studenterna på detta efterfrågade program.

Studenterna är handplockade för att motsvara de krav som ställs på förmåga och kreativitet inom detta specialområde.

– Själv går jag denna utbildning som påbyggnad till maskiningenjörsprogrammet i Trollhättan. Det gäller att hitta en koppling mellan ergonomi, design och livsstil, utvecklar Petronella Lunde.

På mässan deltar designstudenten German Belsa:

– Ett rejält lyft och inspirerande att vara här, säger spanjoren som valt studier i Jönköping.

Gnosjöandan på plats med expanderande plåtföretag

Gnosjö Laserteknik är specialföretaget, som tillverkar allt i plåt.

– Vi är rena underleverantörer och startade företaget i liten skala 1968, idag har vi 60 anstälda och en omsättning på 110 miljoner.

– I Gnosjö har vi ingen arbetslöshet. Vi kan anställa fem CNC-operatörer på stående fot, säger Jonny Öster. en av de ansvariga på det genuina Gnosjöföretaget.