• Elmia Subcontractor samlar tillverkningsindustrins experter under ett och samma tak. Projektledare Karla Eklund hoppas på spännande möten och många nya affärer. Foto: Elmia

Elmia Subcontractor vässar sin arena för affärsmöten

"Mässan är ett styrkebesked för industrin i Jönköpingsregionen"

– Vår framgångsnyckel är att mässan levererar ren affärsnytta, säger Karla Eklund, projektledare för Elmia Subcontractor i Jönköping. Besökaren hittar i princip allt som behövs för att sätta ihop sin produkt. Samtidigt är mässan renodlad, det vill säga den handlar bara om de komponenter och tjänster som krävs.

Utställarantalet på Elmia Subcontractor, den 14-17 november, har de senaste åren legat stabilt runt 1 200 företag från 30 länder.

– Som alltid blir det mycket nytt på mässan, berättar Karla Eklund. Dels visar utställarna alltid upp det senaste de har och dessutom har vi cirka 30 procent nya utställare jämfört med 2016. Vissa av dem har för vana att ställa ut vartannat år och vissa av dem är helt nya på mässan.

– Vi har ett riktigt bra program, inte minst i vår nyhetsstudio Subcontractor Direct.

Många nyheter

I år finns det ett antal nyheter på mässgolvet. Det mest märkbara är Subcontractor IoT Arena som är en stor inspirationsyta med fokus på Internet of Things.

– Vi upplever att många företag känner en stress över att ta till sig tekniken när de utvecklar sina produkter, säger Karla Eklund. Vi vill hellre lyfta fram möjligheterna och visar ett tiotal produkter som finns på marknaden idag, från olika branscher. Tanken är besökarna ska få idéer till sin egen verksamhet genom att se hur andra företag jobbat med IoT.

Satsning på "matchmaking"

Andra nyheter som mässan själv lanserar är fokusdagar kring startups, export och kompetens. Man visar också upp en mer vässad version av sin "matchmaking Subcontractor Connect".

Matchmakingen har under många år visat unika resultat i antal möten med fortsatt kontakt, storleken på förväntade affärer och deltagande av såväl svenska som internationella inköpare. I år uppgraderas eventet med en extra satsning för att säkra upp kvalitén på inköparna ytterligare.

"Styrkebesked för industrin"

Renodlingen mot underleverantörsindustrin är en stor del i Elmia Subcontractors framgång. Att vara underleverantör är ett begrepp med vidd och det är viktigt för arrangörerna att göra ett avgränsat urval bland utställarna.

Det är inte någon slump att norra Europas ledande underleverantörsmässa hålls i Jönköping. I regionen finns en stor andel av svensk tillverkningsindustri och staden ligger strategiskt mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Det är ett styrkebesked för industrin i regionen att vi kan arrangera en underleverantörsmässa av den här storleken i Jönköping, säger Karla Eklund. Den sätter Jönköping på kartan långt utanför Sveriges gränser.

– Mina förhoppningar för årets mässa är att vår satsning på IoT ska tas väl emot av både besökare och utställare, och såklart att alla som kommer till mässan åker därifrån med nya affärer, kontakter och idéer.