• Hamnområdet i Oskarshamn ska byggas om. Foto: Emma Sellbrink

Elvägar kan testas i Oskarshamn

Elektrifierade vägar som minskar behovet av fossila bränslen kan bli verklighet i Oskarshamn. En ansökan om att få en demonstrationsanläggning för tunga transporter har nu skickats in.

Under ett års tid har Atrinova Affärsutveckling i Oskarshamn koordinerat arbetet med en fördjupad studie av elvägar.

Nu hoppas man genom en ansökan till Vinnova genom programmet FIFFI (Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) få en demonstrationsplats i Oskarshamn, som i och med ombyggnaden av hamnområdet de kommande åren kommer att kunna erbjuda en unik miljö för eldrift. Detta då stora mängder muddermassor från hamnsaneringen ska transporteras från hamnen.

– Tunga transporter står för drygt 20 procent av vägtransporternas energianvändning i Sverige idag. Nästan alla tunga transporter drivs med fossilt bränsle. Genom att elektrifiera tunga transporter längs intensiva trafikstråk kan utsläppen minska avsevärt. Dessutom blir trafikmiljön säkrare och bullret mindre. I Oskarshamn finns förutsättningar för en mycket bra demonstrationsmiljö, säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare på Atrinova i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att drivas med Regionförbundet i Kalmar Län som huvudman och med Atrinova i Oskarshamn som lokal koordinator. Övriga deltagare i projektet är KTH, Scania, Siemens, Viktoria Swedish ICT samt Oskarshamns kommun.

– Det här är ett mycket spännande projekt som skulle kunna ge länet ledartröjan även då det gäller arbetet med elektrisk drift av fordon. Vi ligger redan långt framme i länet då det gäller biogas som fordonsbränsle. Men det är viktigt att vi jobbar med flera olika lösningar för att kunna bli en fossilbränslefri region till år 2030, säger Yvonne Aldentun, Regionförbundet, i pressmeddelandet.