• - Vi säljer plasthinkar och burkar direkt till konsumentledet, visar Håkan Larsson. Foto: Edgar Weibull
  • - Nästa år väntar vi en omsättning på 390 miljoner, säger Håkan Larsson, VD Emballator. Foto: Edgar Weibull

Emballator fyrdubblade omsättningen på tio år

Ljungbyföretaget fick ta emot Leanpriset

På lite drygt tio år har Emballator i Ljungby nästan fyrdubblat sin omsättning. Med ett tydligt kundfokus och specialisering inom sitt gebit har verksamheten expanderat nästan explosionsartat de senaste åren.

– Vi har växt och har ambitionen att växa ännu mer. Nästa år väntas en omsättning på 390 miljoner efter en mycket god tillväxt i befintliga lokaler, säger Håkan Larsson, verkställande direktör i Emballator, tidigare Lagan Plast.

Fick Leanpriset 2011

Som ett bevis på att Ljungbyföretaget lyckats slimma verksamheten och därigenom lyckats uppnå ökad effektivitet tilldelades Emballator 2011 Leanpriset.

– Det handlar om att vi tagit små steg och därmed kommit till den position vi har idag. I korthet innebär det att vi stoppar maskinen om den inte producerar önskad kvalitet. På detta sätt når vi ett mer kundanpassat fokus i slutänden, vilket kommer konsumenterna till godo direkt. Det finns ännu mycket att göra. Vi har ännu bara vänt första stenen, fortsätter Larsson.

– Vi jobbar uteslutande ner mot konsumentledet direkt, vilket ger god lönsamhet, förklarar Håkan Larsson.

Ingår i Herenco

1980 flyttade företaget från Lagan till Ljungby. Numera ingår bolaget i Herencokoncernen, där en del förändringar skett i samband med digitaliseringen inom mediavärlden, bland annat har tidningsdelen med Hallpressen bytt namn till Hall Media som en del av denna anpassning. Idag har Emballator 150 anställda på båda verksamhetsorterna i Ljungby och Vittsjö.

Emballator har hela tiden behållit och utvecklat sitt grundkoncept som började i ursprungsfabriken i Lagan redan på 1970-talet. Därefter har emballageföretaget genomgått en fantastisk utveckling som dominerande på marknaden. 1983 blev företaget uppköpt av Herenco, där bland annat Pacson Nyblomgruppen med Helmer Nilsson ingår.

– Hälften av produktionen är plasthinkar till färgindustrin. Andra hälften går till livsmedelsindustrin, bland annat burkar till bearnaisesås. Hållbara förpackningskoncept med kundfokus genomsyrar hela vår produktion i Ljungby, konstaterar Håkan Larsson.

 

Fakta

Emballator, tidigare Lagan Plast, ingår i Herenco. Företaget väntas nästa år nå ett omsättningsrekord på 390 miljoner. Emballator har verksamhet i både Ljungby och Vittsjö. I Vittsjö finns en produktionsenhet. Huvudkontoret ligger i Ljungby.