• William Lehmus och Marie Brask arbetar ned Eksjö Näringsliv. Ett givande arbete, tycker duon. Foto: Morgan Karlsson

En god anda inom Näringslivet i Eksjö

Marie Brask, VD på eksjö.nu och Näringslivschef vid Näringslivsenheten i Eksjö kommun och William Lehmus, affärsutvecklare inom Science park och kommunen, utvecklar näringslivet inom Eksjö kommun.

Med en stor spännvidd mellan högt och lågt och allt från nystartsplaner till företag med över tvåhundra anställda, är det fullt upp för duon.

Duon arbetar också inom ett näringslivsbolag, vilket innebär att knappt 50 procent ägs av kommunen och resterande av företag.

Investeringsnätverk

Under våren har duon arbetat mycket med nyföretagande, inflöde samt investeringar. Även har det arrangerats en idékväll där intresserade eventuella nyföretagare samlades för att presentera sina företagsidéer.

– Efter att man har en bra genomtänkt affärsidé som man vill gå vidare med, kan vi vara med under hela vägen och hjälpa till med att slipa på idéerna, vara behjälpliga med investeringsnätverk, där tidigare och även nuvarande företagare kan vara intresserade av att investera i nya idéer.

Dessa erfarna företagare har även med sig en stor kunskap och ett viktigt nätverk som kan ta lång tid att bygga upp, berättar Brask och Lehmus.

Till nästa steg

Science Park är en länsomspännande organisation för alla de 13 kommunerna. Organisationen styrka är den spetskompetens, stort nätverk av människor som gillar företagande och entreprenörskap samt kontakt samt viktiga matchningar via många företag och kollegor.

Dagens Science Park är resultatet av en sammanslagning av två organisationer; Science Park Jönköping AB och den ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län.

Nyligen under åtta veckor har affärsutvecklarna på Science Park arbetat intensivt med sju digitala idéer och entreprenörer som är redo att ta sitt företagande till nästa steg.

Samhällsutveckling

Fokus i programmet har varit att hitta idéerna, för i ett tidigt skede kunna testa dem mot potentiella kunder och partners, något som samtliga deltagare lyckats med under våren.

Marie Brask tycker att hon har det bästa arbetet, där hon får chans att följa individernas väg från dröm till blomstrande företag.

Hon berättade vidare att även de mindre lokala nätverken med kanske en gemensam lunch eller liknande är viktiga för att få ett grepp om de viktiga frågorna företagen möts av inom näringslivet i stort.

– Vi är noga med att tillgodose ett gott näringsliv och samhällsutveckling mellan företag och kommun. Vi som jobbar på ett stort plan med många företag och kommunen, får lite av ett bra helikopterperspektiv av helheten.

– En utmaning vi har framför oss nu, är ju bristen av sökande till de tjänster som finns lediga. Där bör vi ta upp detta med integrationen på ett bra sätt. Detta med språket är ju också en knäckfråga. Det är en viktig utmaning med att lyckas få in dessa i vårt nätverk, avslutar Marie Brask