• Några av kvällens deltagare, från vänster Philip och Markus Holst, föreläsaren Jens Collskog och Per Rosander.
  • Sofie Hansson, Mathilda Ericsson och Hanna Karlsson minglade under kvällen. Fotograf på båda dessa bilder: David Färdigh

En träff för länets unga entreprenörer!

Företagarna tillsammans med Nyföretagarcentrum, Almi, Drivhuset och Coompanion stod för programmet när länets unga entreprenörer bjöds in till en mingelkväll med det sociala företagandet i fokus.

Efter invigning av landshövdingen Kristina Alsér och när arrangörerna presenterat sig kort tog kvällens första talare, Jens Collskog, Fortnox plats på scen.

Jens berättade hur de jobbat med att bygga upp företaget och deras varumärke, han betonar att den röda tråden är viktig och att den bör genomsyra hela verksamheten. Mathias Holst, Social Media Swede var näste talare på kvällens program. Mathias gav sin bild av personligt varumärke och dessutom flera konkreta tips på hur man kan utnyttja och använda sociala medier i sitt företagande.

Kvällen avslutades med mingel och diskussionsfrågor på temat som varit kvällens röda tråd – socialt företagande.