• Docent Per-Erik Nilsson vid Chalmersföretaget CIT Energy Management AB beskrev Totalmetodiken, som visat sig gångbar för analys av energibesparingar i fastigheter.

Energieffektivitet och ekonomi går hand i hand

Energibesparingar på 30 - 50 % i kontorsfastigheter är fullt realistisk, om man genomför ett metodiskt analys- och åtgärdsprojekt. Det visar de projekt som genomförts enligt den s.k. Totalmetodiken i 21 fastigheter, som ingår i de bestånd som ägs och förvaltas av Beställargruppen Lokaler (Belok).

- Den ökade energieffektiviteten gav en avkastning på 12-15 % på investeringen, berättade Per-Erik Nilsson, docent vid Chalmers Tekniska Högskola, och VD för CIT Energy Management AB.

Resultaten presenterades i ett av 30-talet inslag, som utgjorde programmet på EnergiTing Sydost i Alvesta nyligen. Bakom detta stod Energikontor Sydost AB, som ägs av kommuner, regionförbund och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Den särklassigt vanligaste besparingen gjordes på ventilationssidan. Av den totala teoretiska energibesparingen låg 47 % där. På uppvärmning låg 17 % av den beräknade teoretiska besparingen och på klimatskalet (isolering, fönsterbyten etc.) 16 %.

- Belysning är ofta en stor bov, sade Nilsson, och det finns mycket att göra på styr- och reglersidan.

Ulrika Levin från Fastighetsägarna Syd berättade att Gröna hyresavtal, som bilaga till hyresavtal för lokaler, blir allt vanligare. Och allt fler nya och befintliga byggnader miljöklassas. Också i det sammanhanget är energieffektivisering en viktig del.

- Energiklassning och val av sunda material bidrar till en hållbar utveckling, sade hon. Men för att förbättra och bibehålla miljöprestanda krävs samverkande insatser från både hyresvärden och hyresgästen.

- Det är olika förutsättningar i olika lokaler och byggnader, men viktiga gemensamma förutsättningar för framgång är att man har miljöambitioner och engagemang, menade hon.

EnergiTinget handlade inte bara om miljö- och energifrågor på fastighetssidan. Även transportsektorn berördes i ett antal parallella seminarier. Hannele Johansson från Energikontor Sydost presenterade i ett avsnitt en kartläggning bland pendlare Kalmar-Växjö, som ett led i arbetet för att fördubbla kollektivresandet i Kalmar län till 2020.

- Det viktigaste för pendlarna var att kunna arbeta under resan och därför behövs bland annat bättre och stabil täckning av Internet och mobilnäten, sade hon.