• Platschefen David Artmark bland mängder av magasin i tidningsrummet på V-TAB i Vimmerby.

Engagemang bakom varje högtryck

V-TAB är inte bara Nordens största tryckerikoncern och ett företag med rejäla muskler på printsidan – utan har också en stab av engagerade anställda, menar David Artmark som är platschef i Vimmerby.

Tryckning av tidningar, tidskrifter och reklammaterial må utföras av maskiner, men bakom varje produkt finns alltid den mänskliga insatsen.

Vi hälsar på hos tryckaren V-TAB Vimmerby i en byggnad som är stor som en fotbollsplan men också en arbetsplats som kryllar av aktivitet.

– När V-TAB köpte VTT Grafiska 2010 ingick hela maskinparken som bestod av alltifrån toppmoderna tryckpressar till pressar byggda sent 70-tal. 2013 såldes de sista av de gamla maskinerna och V-TAB kunde därmed flytta all sin tillverkning till de nya lokalerna längs med riksväg 40. Men det är personalen som stått för den största förändringen. Många medarbetare har gått från att arbeta med en 30-år äldre teknik till en supermodern som ibland går upp till tio gånger fortare. Bara att anpassa sig till det har krävt mycket av de anställda, menar Artmark.

Omställning

Sedan övertagandet för fyra år sedan har V-TAB nischat sig mot upplagor på 8 000-80 000 ex och samtidigt blivit snabbare vid omställningar.

– Det är det mycket handlar om. Vi kan stå still fem minuter och ändå få betalt – men att stå still tio minuter betyder i stället en förlust.

Under 2012 skedde de stora investeringarna med bland annat en heatsetpress med otroliga prestanda – året efter bara drösade det in jobb.

2014 har gett ännu mer att göra vilket innebär ungefär en 30-procentig ökning jämfört med 2013 fram till i april, vilket sammantaget betyder att man trycker drygt 400 miljoner arkdelar (16-eller 32-sidiga) under ett år.

– Vi har fortfarande kapacitet kvar att ta till och bra betalt för våra produkter får man bara om man lyckas i hela produktionsprocessen. Vi kan säkert fortsätta att växa några år till, sedan är vi nog framme vid ett nytt vägskäl.

Flexibla

På personalsidan har V-TAB också förändrat, för att bli effektivare under hela arbetsprocessen.

Med en produktionschef med hela ansvaret och fem produktionsledare har man blivit bättre i hela flödesorganisationen, så att alla involverade kan följa produkten genom hela kedjan.

– Nu har vi fler som delar på ansvaret närmast produktionen, vilket också betyder att man kan vara med och påverka. Det är där jag tycker vi blivit bättre, genom att personalen blivit ännu mer engagerade. Dessutom kommer en större variation i arbetet på längre sikt bidra till att sprida kompetenser över traditionella avdelningsgränser och förhoppningsvis förbättra arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren.

Om framtiden då, kommer papperstidningen att finnas kvar i framtiden?

– Det tror jag absolut. Allt handlar inte bara om mobilen eller att läsa på en I-Pad. När det gäller specifika ämnen tror jag absolut att många vill ha en tidning i handen, menar David Artmark.