• Rena rama pingpongdiplomatin när några av Gnosjöregionens näringslivschefer har beredningsmöte runt pingisbordet på Gamla Gummifabriken i Värnamo. Från vänster ses Ulf Annvik, Nina von Krusenstierna och Leif Österlind.

Entreprenörsandan stimuleras

Fyra kommuner samverkar i Gnosjöregionen

Business Gnosjöregion AB stärker den gemensamma utvecklingen i de fyra kommunerna Värnamo, Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd. De fyra kommunerna och deras näringslivsbolag arbetar för att stimulera entreprenörsandan och samarbetsviljan som grundpelare för BGR-områdets livskraftiga näringsliv. – Vi skapar konkreta verktyg och projekt för näringslivets tillväxt. I BGR har vi en plattform där vi tar upp gemensamma frågor från våra fyra orter, säger bolagets VD och koordinator Nina von Krusenstierna.

I ledningsgruppen för Business Gnosjöregion ingår näringslivscheferna Leif Österlind och Ulf Annvik från Gislaveds och Värnamo kommuner och Inga-Lill Ebbesson, näringslivsutvecklare, Gnosjö.

Efter en rejäl ansiktslyftning av gamla Gummifabriken i Värnamo har mycket hänt och numera håller Business Gnosjöregion AB sina möten i dessa anrika fabriks- och kulturkvarter.

Leif Österlind har sina rötter i Malmö men efter 30 år som smålänning är han numera näringslivschef i den expanderande småländska kommunen Gislaved och har acklimatiserat sig väl.

– Det är glädjande att Gnosjöregionens samarbete har blivit formaliserat på ett unikt sätt. Det är bara att erkänna att Gnosjöregionens historia, tradition och varumärke är väldigt starkt i Sverige. Traditionen går långt tillbaka. Vi fyller varumärket kontinuerligt med nya saker, poängterar Leif Österlind.

– Tillverkningsindustrin är basen i alltihop. Många små och medelstora bolag har haft stor hjälp av varandra. I den här regionen känner vi att tillväxtkraften är stark och att vi vågar satsa för framtiden. Det är ingen slump att Värnamo ligger på plats 34 av 290 i Svenskt Näringslivs kommunranking. Vårt mål är att Värnamo skall placera sig på 20 i topplistan inom de kommande åren, Vi måste vara med och skapa de möten och förutsättningar som krävs för att företagsledare ska våga fatta rätt beslut och stärka deras och regionens tillväxt, säger Värnamos näringslivschef Ulf Annvik.

De församlade näringslivscheferna i Gnosjöregionen lyfter fram det faktum att den kortaste vägen från tanke till handling kan man hitta i denna region och att vad som helst som önskas är möjligt att fixa här. Inte sällan ordnar man gemensamma aktiviteter i Gamla Gummifabriken för att ta en pingismatch innan de aktuella frågorna tas upp mer formellt.

– Rundpingis är suveränt, säger rutinerade pingisliraren Leif Österlind, vars takter sitter i från hans aktiva karriär i födelsestaden Malmö. Numera leder Leif Gislaveds näringsliv.

– Vi vill underlätta för företagen att etablera sig och behålla affärskontakter i omvärlden. Aktiviteter som syftar till att skapa nya marknader kommer i första hand att riktas mot Tyskland och nordiska länder.

Den sammanlagda omsättningen i Gnosjöregionens 12 000 företag med 87 000 invånare ligger på 70 miljarder kronor. En svårslagbar notering i en region utanför storstadsområdena.

Detta är en målsättning som Nina von Krusenstierna och hennes kollegor bland eldsjälarna i Gnosjöregionens näringslivschefer gör allt för att leva upp till i en alltmer internationaliserad värld.

– Omvärldsbevakning är ett honnörsord för att hänga med i branschutveckling och konkurrensförhållanden på det globala planet från Business Gnosjöregionens horisont.

 

Fakta

Tillverkningsindustrin är basen i samverkansbolaget Business Gnosjöregion AB. Många små och medelstora bolag har haft stor hjälp av varandra. I den här regionen är tillväxtkraften stark och kommuner och företag har en en stark framtidstro. Värnamo ligger på plats 34 av 290 i Svenskt Näringslivs kommunranking.