• Föreläsningen med professor Lars Lindqvist är en av aktiviteterna i ledet att utveckla Alvesta. Foto: Estvalls foto

Ett Alvesta där alla vill driva företag

Ett levande näringsliv gör en plats attraktiv för boende och för företagare. Hur ska man gå tillväga för att skapa ett bra klimat och vad gör en plats attraktiv? – Den frågan ville Företagarna Alvesta reda ut!

I oktober bjöd föreningen in professor Lars Lindqvist till ett seminarium för att få konkreta tips på hur Alvesta ska göras till platsen där alla vill bo och driva företag. Företagarna Alvesta har tagit fasta på att göra Alvesta till en attraktiv plats och anordnar kontinuerligt aktiviteter som ska främja och utveckla Alvesta.

Vi tycker, precis som de stora företagen i Alvesta att bred variation på näringslivet är väldigt bra. Med bra variation får de små företagen bra kollegor och de stora företagen får bra underleverantörer bland annat, säger Lena Lernå, ordförande Företagarna Alvesta.

Den kommande stora aktiviteten som sker i syfte att lyfta Alvesta som attraktiv plats är satsningen på Drakboet, bakom satsningen står Företagarna Alvesta och Lokaltidningen Alvesta. Drakboet ska uppmuntra unga och andra personer att använda sina idéer för att starta företag. Under januari genomförs en uttagning där de vinnande idéerna får presenteras för drakarna (domarna i Drakboet) den 5:e i februari.

I år får vinnaren priser till ett värde över 100 000 kr, vinnaren får ett paket som täcker kostnaderna för att driva företaget det första halvåret, allt från kontorsmaterial till rum och en stripad bil!

Dessutom får alla i publiken en biobiljett och möjlighet att rösta fram sin personliga favorit som då vinner en företagspresentation i lokaltidningen avslutar Lena Lernå.