• Patric Engqvist är projektledare för arbetet att utveckla besöksnäringen i Vimmerby med omnejd.

Ett av landets bästa destinationsmål

I fjol kom Tillväxtverkets besked att Vimmerby med omnejd tillhör ett av landets främsta destinationsmål och avsatte totalt 60 miljoner för fem olika destinationsmål. – Vi har fått in mängder av seriösa förslag, berättar Patric Engqvist som fungerar som projektledare inom styrgruppen i Vimmerby.
 De orter som Tillväxtverket såg som särskilt angelägna att stötta är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre, och har avsatt 50 miljoner kronor för att utveckla turismen med fokus på de utländska besökarna.
– Vi ser att det finns en tydlig koppling i vårt uppdrag att knyta an till Astrid Lindgrens värdegrund. Det betyder att vi kommer att satsa mer på de företag och organisationer som redan är aktiva på destinationen och inte några större nyetableringar. Hittills har vi fått in ett 50-tal ansökningar, där det handlar om allt från miljontals kronor till betydligt lägre belopp, berättar Patric Engqvist.
Bara för turismen
När beskedet att Vimmerby ingick som ett av områdena som Tillväxtverket tror på när det gäller den framtida turismen, hakade kommunen på och utmanade Regionförbundet att göra samma sak.
Det betyder att projektet nu har sammanlagt 20 miljoner att hantera och fördela, något som gett uppdraget ytterligare en dimension.
– Styrgruppens mål är att driva utvecklingen framåt och höja kvaliteten med fokus på de utländska besökarna, att hjälpa till så att turistsäsongen förlängs i vårt närområde. Vi har redan många fantastiska besöksmål här i regionen som har mycket idéer om utveckling av sina verksamheter. Vi tror på att stötta bra och inovativa lösningar som att fler utländska turister kommer att lockas till vår del av Småland.
Handelsstad
Grundkravet handlar om att aktören själv måste bidra med hälften av den tänkta investeringen. Bidraget för destinationsutveckling kommer då att fungera som katasylatorer för de företag som söker stöd.
– Vimmerby Handel redan bestämt att butikerna skall ha kvällsöppet under en tre-veckorsperiod i sommar, just för att ge turisterna ett bättre möjligheter att både handla och äta ute. Det ger signaler åt alla håll och skapar förutsättningar för ännu fler besöksmål kommer att poppa upp i Vimmerby med omnejd, menar Patric Engqvist.
Musiken i Hultsfred
Även i Hultsfred räknar med att kommunens många företag inom besöksnäringen kommer att få glädje av den ökande turismen i närområdet.
– Även om vi inte har någon stor festival längre, finns det mycket som byggts upp kring musiken. Vi har ett rock-hotell, Rockarkivet, Musikdagarna i Virserum och den lilla festivalen Hayride i juli som vänder sig till rocka-billy-diggarna. Att bidragspengarna nu kommer att fördelas över en hel mängd företagare inom besöksnäringen kommer säkert också att tippa över på vår kommun och bidra till vår framtida näringslivsutveckling, tror turistchefen Malin Albertsson i Hultsfred.