• Växjö är en kommun med pågående stark expansion och ett hundratal nya företagere redo att etablera sig, På kommunens näringslivskontor jobbar tio medarbetare. Fr. v Johan Thorsell, Karin Andersson, Jan Söderström, Annelie Bohman, Tina Erlandsson, Björn Collin och Thomas Karlsson, näringslivschef. Saknas på bilden gör Sofia Mårdh, Jesserina Florens och landsbygdsutvecklaren Therese Friman.
  • - Växjö har en stark bredd av företag i olika branscher, vilket innebär en styrka ur näringslivssynpunkt, säger näringslivschef Thomas Karlsson.

Expanderande näringsliv i Växjö med stor bredd av företag

-100-tal företag i pipelinen, säger näringslivschef Thomas Karlsson

Näringslivet i Växjö fortsätter att blomstra inom många områden när vi nu har kommit en bit in på 2016. - Växjös styrka är att vi kan visa upp en stor bredd av företag och inte bara koncentrerar oss på enstaka branscher, säger näringslivschefen Thomas Karlsson.

En av de branscher där Växjö kommun skördar mest framgångar är it-sektorn, där Växjö idag är landets näst starkaste IT-kluster med 470 företag, som sysselsätter hela 5000 personer inom denna synnerligen expanderande bransch.

- Just nu har vi minst ett hundratal företagsetableringar och expansioner inom skiftande branscher i pipelinen i en mycket het näringslivsregion. Både inom tillverkningsindustrin och på byggsidan sysselsätts idag 3000 personer. Logistik är ett annat starkt område på frammarsch i Växjö med 4000 anställda fördelat på e-handel, partihandel och transporter, berättar Thomas Karlsson.

Besöksnäringen tar fart

Även besöksnäringen tar fart i Växjö genom organisationen Växjö & Co som tar fokus på att jobba med stora evenemang. Detta har inte minst gjort avtryck i Växjö som Matlandets huvudstad, vilket har blivit ett permanent begrepp och har satt kommunen på kartan. Liksom att epitetet Europas grönaste stad blivit internationellt uppmärksammat med studiebesök från hela världen.

Fortfarande har Växjö problem med kompetensförsörjningen på många företag. Detta vill näringslivschefen i viss mån kunna kompensera med mer yrkesutbildning. Något som kan ses som angenäma problem i en kommun med snabb tillväxt där det dock krävs snabba lösningar för att expansionen ska kunna fortsätta i samma takt som hittills med en befolkningsökning på 1200 invånare per år.

Thomas Karlsson betonar att det är en utmaning att kunna erbjuda nya företag tomter för att kunna etablera sig i Växjö med ett ypperligt läge ur logistiksynpunkt i södra Sverige:

- Flera nya verksamhetsområden i attraktiva lägen är på väg fram. Bland annat kring flygplatsen och längs riksväg 25 och 30. Det nya World Trade Center på Södra Stationsområdet invigs i höst och dessutom har första spadtagen tagits kring höghuset Icon på 20 våningar i Arenastaden. Här kommer att inrymmas unika företagsytor, men även restaurang, hotell och ett profilerat idrottsgymnasium. Projektet beräknas kosta cirka 600 miljoner kronor. Ett antal nya attraktiva företagsmiljöer till är på gång bland annat hos Videum på universitetsområdet och inom Arenastaden.

- Växjös expansion innebär utmaningar även på bostadssidan, eftersom vi har som mål att bli 100.000 invånare 2030. Redan idag har vi 130 000 invånare inom en radie fyra mil från Växjö. Det betyder att vi måste tänka i ett större gränsöverskridande perspektiv och samarbeta med kringliggande kommuner både när det gäller näringsliv och bostadsförsörjning. Idag har vi en ganska omfattande inpendling till Växjö från kranskommunerna med köbildning i trafiken på morgnar och kvällar. Detta är en fråga som ligger på vårt bord att utreda, fastslår näringslivschef Thomas Karlsson.