Få företagare vill lämna Växjö

Endast 8 procent av 856 tillfrågade företag kan tänka sig att flytta från Växjö på grund av dåligt företagsklimat. Detta framkommer i en rapport från Svenskt Näringsliv. Resultatet ligger högt över genomsnittet för landet som helhet.

– Många kommuner är måna om att locka till sig nyetableringar för att få fler arbetstillfällen och skapa tillväxt. Men den kanske viktigaste ingrediensen är att inte glömma bort de befintliga företagen och se till att de har det bra. Då kommer expansionen kunna ske på hemmaplan i företag som redan uppskattar företagsklimatet samt att ryktet om klimatet sprider sig till företag som vill etablera sig i kommunen, säger Eilon Fransson, Svenskt Näringslivs regionchef i Kronoberg.