Färre konkurser i Jönköpings län

Konkurserna i Jönköpings län minskade med hela 27 procent förra året. Endast i Gotlands län minskade de mer.

2014 verkar ha varit ett bra år för företagarna i Jönköpings län. Antalet konkurser i länet minskade med 27 procent, och även i riket som helhet såg man en minskning under året med 5,7 procent jämfört med 2013. Detta enligt statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Störst minskning hade Gotlands län med 30 procent. De län med sämst utveckling var Dalarna som ökade antalet konkurser med 24 procent och Norrbotten, där ökningen var 15 procent.

Bättre än prognosen

Siffrorna är bättre än UC:s prognos, som visade på en minskning med 2-3 procent.

De branscherna som har den största procentuella minskningen i Sverige är bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster, detaljhandel och information och kommunikation.

Osäkert 2015

UC räknar med att antalet konkurser kommer att fortsätta att minska under 2015, men skriver i ett pressmeddelande att prognosen är osäker.

– Det osäkra politiska läget i kombination med osäker global konjunktur innebär att den fortsatta utvecklingen är svårbedömd och det finns inget som tyder på en snabb återhämtning. Sammanfattningsvis är UC:s samlade bedömning svagt positiv, enligt Roland Sigbladh, marknadschef UC.