• Jönköpings flygplats har en kabintäckning på 80 procent på sina Stockholmslinjer. Foto: Henrik Simonsen
  • Sten Norinder, chef för Jönköpings flygplats. Foto: Henrik Simonsen

Flyget för miljön – flygplatschef är säker

Det är flyget som kommer vara miljövänligt om några år. Det tror Sten Norinder, chef för Jönköpings flygplats.

Flygbranschen är på väg att bli miljövänligt och har förbättrat sig avsevärt de senaste åren, menar Sten Norinder.

– På 40 år har flygets utsläpp minskat med 70 procent per passagerarkilometer och av de globala koldioxidutsläppen står flyget för två procent, säger Sten Norinder.

En starkt bidragande orsak till detta är de så kallade gröna inflygningarna. Flyg startar inte längre utan att veta att man kan landa vid en viss tid.

– Fortkörningar och ringtrycksfel på bildäcken motsvarar flygets utsläpp i Sverige, menar Sten Norinder och pekar på att det redan vid en passagerartäckning på 70 procent i ett flygplan genererar mindre utsläpp att flyga mellan Jönköping och Arlanda än att ta bilen. Flygen från Jönköping ligger redan på närmare 80 procent så kallad kabintäckning.

– Om tio till 15 år är flyget mest miljövänligt, spår Sten Norinder och pekar på utvecklingen av biobränslen som en viktig pusselbit i utvecklingen.

Redan idag provkörs flygplan med bränsle gjort på tallolja i Sverige.

– Det bullrar bara på flygplatsen, man förstör inte naturliga revir, det är inte många kilometer att ploga och det sker ingen ogräsbekämpning, säger Sten Norinder och jämför med järnvägsbygge.

– Bygg 2,5 kilometer landningsbana eller 2,5 kilometer järnväg. Vilket kommer man längst med?