• Therese Norman, tidigare doktorand vid JIBS.

Förbättrad tillgänglighet ger skjuts åt den regionala utvecklingen

Investeringar i transportsystem kan ge positiva effekter på arbetslöshet och nyföretagande. Det visar en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University.

I avhandlingen "Transport accessibility, wholesale trade and spatial development" visar Therese Norman, tidigare doktorand vid JIBS, att förbättrad tillgång till transporter, men även humankapital, arbete och marknaden påverkar regional utveckling i form av till exempel minskad arbetslöshet och tillväxt av näringsliv.

Ett exempel på detta är partihandeln, som många trodde mer eller mindre skulle dö ut när internet bredde ut sig och det inte längre skulle behövas en mellanhand mellan detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

– Trots internets intåg har vissa delar av partihandeln växt kraftigt de senaste 25 åren. En förklaring till det är en större tillgång till högutbildad personal vilket leder till att partihandlare kan ta till sig ny kunskap som internet erbjuder, säger Therese Norman.

Resultaten i avhandlingen visar också att förbättrade transportsystem leder till minskad arbetslöshet.

– Effekten avtar dock för personer med högre utbildning, förklarar Therese Norman. Ju högre utbildning en person har, desto mindre påverkar bättre transportsystem om personen är arbetslös eller inte.

Kunskapen från Therese Normans forskning kan användas när regioner vill räkna på till exempel transportinvesteringar.

– I nuläget räknas inte effekten på arbetslöshet eller nyföretagande med, men mina resultat kan bli ett komplement när regioner räknar på kostnader och nytta. Forskningen kan därmed leda till att skattepengar används mer effektivt och bidrar till investeringar som skapar jobb och effektiviserar marknadsekonomin, säger Therese Norman.