• Stefan Uppman är ansvarig för projektledning och affärsutveckling vid Videum i Växjö.

Företag kan få stöd för satsning på Tyskland

Via ett nytt samarbete mellan de ”unga” universiteten, i det s.k. Innovationskontoret Fyrklövern, och deras respektive Science Park ska utvecklingsinriktade småföretag med internationell potential få hjälp att utveckla sina affärer snabbare. Med projektpengar från Vinnova/SISP satsar man nu på att utveckla en arbetsmodell som ska underlätta internationell etablering och erbjuda nya samarbetsformer för såväl näringsliv som forskare och studenter.

I samarbetet ingår Linnéuniversitetet, Videum Science Park och Kalmar Science samt universiteten i Karlstad, Örebro och Sundsvall-Härnösand och deras Science Park.

- Vi har pekat ut Tyskland som en första marknad att söka etablera samarbete med, berättar Stefan Uppman, som är projektansvarig på Videum i Växjö. Avsikten är att kunna skriva avtal med någon teknikpark i Tyskland, för att t.ex. kunna ge möjlighet för ett svenskt företag att jobba där ett tag och med stöd av deras resurser snabbare kunna utveckla sina affärer i Tyskland.

- Omvänt ska vi i Sverige kunna ta emot företag från Tyskland och bistå dem med kontor och affärsrådgivare vid våra Science Parks, säger han. På det sättet kan företaget vinna enormt mycket tid i sina etableringssträvanden.

- Vi tror också att modellen kan bli till nytta för forskare och studenter som i sina examensarbeten vill ha kontakt med företag i Tyskland och Sverige, för att t.ex. kunna göra jämförande analyser.

Stefan Uppman bedömer att det framförallt är mindre företag, som är utvecklingsinriktade och som har potential för en internationell tillväxt, som bör ha mest nytta av arbetsmodellen. Intresserade företagare är välkomna att kontakta honom på Videum i Växjö.