Företagare kommer samman i Nässjö och Eksjö

Bildar nya nätverk

Tre nya nätverk har den senaste tiden bildats för företagare i Nässjö och Eksjö kommuner. Det handlar om allt från träffar för småföretagare till nätverk för företagsledare.

Det första nätverket som är på väg att bildas är för personalansvarig på företag i Eksjö kommun. Det så kallade HR-nätverket inleds med en första träff under första halvan av mars.

Bakom HR-nätverket ligger Tove Frisk, personalansvarig på Cellwoodgruppen med säte i Mariannelund och verksamhet också i Nässjö.

Det visade sig att det fanns stor efterfrågan på utbyte av erfarenheter och kompetensutveckling bland personalansvariga och med hjälp av kommunala näringslivsbolaget Eksjö.nu ska nätverket nu sätta igång.

Små företag

Ungefär likadant är det med det nya nätverket för fåmansföretagare som redan kommit igång i Eksjö. Där var det Tony Bergdahl, delägare i Höglandets Städ AB, som tog initiativ till nätverket med syfte att skapa ett affärsnätverk som kan leda till fler affärer och kontakt med nya kollegor inom näringslivet.

Nätverket hade sitt första möte i början av februari och samlade cirka 30 deltagare.

Exklusivt

I Nässjö har Logistic Park nyligen bildat ett mer exklusivt nätverk för företagsledningar, ett så kallat kaizennätverk där deltagarna har tystnadsplikt.

Nätverket har än så länge haft två träffar där man möts under en heldag hos ett värdföretag. Där diskuterar man läget hos företagen och andra tema. Tanken är att nätverket ska lägga fokus på bland annat kompetensutveckling.