Företagarna Årskrönika 2016

I dagens värld är det till min stora glädje politisk korrekt att ha som inställning att privat företagande är nyckeln till många goda ting. Inte minst finansiering av välfärden. Det är med bakgrund av detta som jag med stor förvåning summerar 2016. Förslag efter förslag som inte verkar dela denna bild har under året presenterats, några blev realitet, någon röstades ned i riksdagen men de allra flesta lever vidare. Här är några av dem.

ROT och RUT avdragen skärptesArbetsgivaravgiften för unga togs bortHöjning av inkomst och marginalskatternaFörslag om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, som tur nog röstades ned i riksdagen.Förslag om kilometerskatt på tunga fordon med 26kr milen. Vilket framförallt skulle påverka dem som bor utanför storstaden.Förslag om försämrade och mer komplicerade 3:12 regler.Förslag om bankskatt som kommer övervältras på bankkunderna och få som följd höjda priser och räntor.Förslag om flygskatt som kan leda till att många mindre flygplatser får stänga.Förslag om vinsttak för välfärdsföretag som är bland det mest ingripande som skett på temat fritt företagande. Att staten ska bestämma hur mycket vinst en viss typ av företag får ta ut.Dessutom har regeringen aviserat att de vill införa månadsrapportering av löntagaruppgifter till 2018.

Det är många Regeringen bestämde sig 2015 för att utreda entreprenörskapet i Sverige. Nyligen kom betänkandet där utredningen kunde konstatera att trots regelförenklingsarbetet så ökar företagens administrativa kostnader. Enligt Tillväxtverket upplever 61 % av företagen regelverket som ett tillväxthinder. Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en entreprenörsombudsman med bland annat en bevakningsfunktion så att regelbördan inte blir än tuffare.

Det har alltså gått så långt att vid sidan om de fem ombudsmän Sverige redan har som exempelvis barnombudsmannen och justitieombudsmannen, så behöver också våra kära entreprenörer en ombudsman. Detta för att säkerställa att de inte motarbetas. Ja, om de är det som krävs för att förslag likt dem vi sett under året inte i fortsättningen ska få se dagens ljus så kör på. För övrigt kan hen gärna få etablera sitt kontor i Småland-så nära välfärdsskaparna som möjligt.

God Jul & Gott nytt år

Christoffer Lewinowitz