• Annika Fritsch.

Företagarna kommenterar skatteförenklingsutredningen

Utredningen föreslår att företagsinkomsten ska kunna behandlas på tre olika sätt. En del kan räntefördelas och behandlas då som kapitalinkomst med 30 procent skatt, upp till 40 procent får sparas i företaget i en företagsfond och resten beskattas som arbetsinkomst med sociala avgifter, med upp till 67 procent marginalskatt.

Företagsfonden måste motsvaras av kapital som finns i företaget. Reglerna om negativ räntefördelning slopas. Förenklad räntefördelning införs genom att upp till 22 200 kr av företagsinkomsten får flyttas till kapitalinkomst, utan krav på något kapitalunderlag. Det går dock inte att kombinera med företagsfond. Företagsfonden föreslås ersätta nuvarande periodiseringsfond, skogskonto, skogskadekonto, upphovsmannakonto och expansionsfond. Det blir enklare att räkna fram kapitalunderlag.

- Behovet av förenkling är omättligt och allra viktigast är det att åtgärda problemen för de minsta företagen, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna som har deltagit i utredningen.

– Dagens regler är alldeles för krångliga. Det är inte många företagare som klarar att deklarera med expansionsfond och räntefördelning, och alla har inte råd att anlita hjälp. Följden kan bli att de betalar för mycket skatt.

- Sammantaget kan förslagen göra det lite lättare att deklarera för många med enskild firma och handelsbolag, och det är givetvis bra, menar Annika Fritsch. Men förslagen är tyvärr inte helt genomarbetade och analyserade. Och vi saknar förslag som borde ingå. Bland annat borde kostnader för företagarens egen friskvård bli avdragsgill, precis som för anställd personal. Det är en fråga om rättvisa och neutralitet. Vidare borde periodiseringsfonden finnas kvar för företag som använder förenklad räntefördelning. Jag har tillsammans med andra experter som företrädde företagarintressen i utredningen har i ett särskilt yttrande fört fram vår kritik, avslutar Annika Fritsch.