• Peter Johansson, ordförande Företagarna Ljungby.

Företagarna Ljungby vill stärka småföretagares roll i offentliga upphandlingar!

Företagarna i Ljungby vill förbättra och underlätta för småföretagare att på lika villkor delta i offentliga upphandlingar genom att framföra företagares åsikter till kommunen.

Det är Företagarna Ljungby med ordförande Peter Johansson i spetsen som kallat till möte med inköpare i kommunen och kommunalrådet. Mötet ägde rum i Företagarnas lokaler på gamla torg och där riktades kritik mot tillgängligheten av offentliga upphandlingar för småföretagare i kommunen.

Företagarna Ljungby menar att det är bedrövligt att bland annat en fråga som lärlingar inte värderas i upphandlingar.

"Med kompetensförsörjning som en viktig fråga för näringslivets framtid är det lustigt att det inte värderas i en offentlig upphandling", säger Peter Johansson.

Om ett företag inte får ersättning för att skicka lärlingar till ett uppdrag där kommunen är upphandlare kommer företaget inte skicka dit lärlingar.

Ingen kommer skicka personal utan ersättning, menar Peter.

Karl-Gustav Sundgren, styrelseledamot i Företagarna Ljungby, vice ordförande i Företagarna Kronoberg och ordförande i tekniska nämnden i Ljungby tycker att mötet gick bra och att kommunen tog till sig av feedbacken.

Karl-Gustav anser det viktigt att Företagarna fått möjlighet att framföra åsikter från företagarnas medlemmar till kommunen för att underlätta och förbättra upphandlingar i framtiden.

"Jag tycker det var ett givande möte och jag tror att det är viktigt att vi kan framföra de svårigheter som funnits med upphandlingar tidigare", säger Karl-Gustav.

En annan synpunkt som framfördes var att upphandlingar av måleri ska hanteras utifrån pris/kvadratmeter istället för timpris.

Något som Företagarna menar borde vara givet och där de fick medhåll från kommunen.

"I framtiden hoppas vi kunna föra en nära dialog med kommunen för att tillgängliggöra upphandlingar och förbättra företagarklimatet i Ljungby. Vi lyssnar alltid på våra medlemmar och slåss för deras åsikter", säger Peter.