• Martin Johansson, vice ordförande Företagarna Markaryd.

Företagarna Markaryd brinner för ROT- och RUT-avdragen

Martin Johansson, vd för PMJ montage AB tillika vice ordförande i Företagarna Markaryd, anser att den föreslagna sänkningen av rot- och rutavdragen kommer slå hårt mot de vita jobben i Sverige och resultera i fler svartjobb. Företagarna Markaryd menar att sänkningen inte är förankrad i verkligheten och kommer drabba det lokala näringslivet hårt.
PMJ, där Martin Johansson är ägare & vd, levererar produkter och tjänster inom glas och aluminium (www.pmjmontage.se) och är operativa i Södra Sverige. PMJ har även Glasmästeri verksamhet i Ljungby och Markaryd.
Företaget arbetar med både företag samt privatpersoner. PMJ har/får dagligen frågor som berör just ROT från personer, där behov av fönsterrenoveringar eller installationer av nya inglasningar önskas.
Martin Johansson som även sitter som vice ordförande i Företagarna Markaryd anser att den föreslagna sänkningen av rot- och rutavdragen kommer skada det svenska näringslivet och jobbskaparna i landet.
Tjänsteföretagen är så hårt prispressad och det är även många andra branscher som jobbar med små marginaler redan idag, säger Martin.
Från företagares sida känns det som att de föreslagna förändringarna av avdragen inte är förankrade i verkligheten.
Företagarna Markaryd har rot- och rutavdragen som en av sina hjärtefrågor då många företagare i kommunen är aktiva inom branscher där rot och rut gör verksamheterna möjliga. Om de föreslagna förändringarna går igenom befarar Martin att vi kommer se negativa effekter i näringslivet, inte bara i kommunen, utan i hela landet.
Den som är verksam i Markaryd och som vill vara med och påverka i kampen för att behålla rot- och rutavdragen kan kontakta Företagarna Markaryd (kontaktuppgifter finns på www.foretagarna.se/markaryd).