Företagarna Uppvidinge brinner för kompetensförsörjning

Företagarna Uppvidinge tog i våras initiativet till ett möte där näringslivet, kommunen och gymnasieskolan skulle träffas för att diskutera hur industriprogrammet skulle hanteras för att få fler sökande.
Diskussionen resulterade i ett förslag att omforma industriprogrammet till ett lärlingsprogram där stora delar av undervisningen kan bedrivas på företagen i kommunen istället för på skolan.
Företagarna Uppvidinges ordförande Patrik Östangård upptäckte i våras ett problem när han fick reda på att industriprogrammet på gymnasieskolan inte hade några sökande till höstterminen 2015. Företagarna upplever att det inte råder någon arbetsbrist i Uppvidinge utan det är snarare en kommun med stark industri som vill behålla ungdomar. Företagarna Uppvidinge initierade och kallade till ett möte där alla berörda parter var inbjudna för att diskutera vilka insatser som krävdes för att matcha kompetensförsörjningsbehoven med den lokala utbildningen. Sedan det första mötet har Jimmi Olsson (näringslivsutvecklare i kommunen), Patrik Östangård (ordförande i Företagarna Uppvidinge) tillsammans med representanter från gymnasieskolan haft flera möten för att bemöta och hantera problemet.
Vi ser idag en stor inpendling av arbetskraft i kommunen, säger näringslivsutvecklaren Jimmi Olsson och fortsätter: Vi måste gemensamt kraftsamla för att hitta det eleverna vill ha ut av sin utbildning och även matcha detta med näringslivets behov. Det är bra att Företagarna i kommunen aktivt sträckt ut en hand till kommun och skolan.
Jimmi menar att företagarna alltid erbjudit möjligheten för samverkan med skolan men när det inte var några sökande till höstterminen insåg Företagarna det akuta behovet och kraftsamlade och sträckte aktivt ut en hand till skolan.

Så ska lärlingsprogrammet fungera

Samtalen mellan Företagarna, näringslivskontoret och gymnasieskolan har resulterat i ett förslag på att omforma industriprogrammet till ett lärlingsprogram där majoriteten av undervisningen ska äga rum hos företagen i kommunen. Företagen kan erbjuda en maskinpark och utbildning inom rätt maskiner som gymnasieskolan inte har medel att matcha, vilket gör att eleverna får en bättre anpassad utbildning. Företagen kommer erbjuda handledare för eleverna men betygen kommer sättas av skolan. Patrik Östangård tycker att det är viktigt att eleverna som vill ut i arbetslivet får chans att läras upp på plats och få en praktisk utbildning i så nära anslutning till näringslivet som möjligt.

Behålla kompetensen

Från Företagarnas sida finns det stort intresse i att behålla kompetens i kommunen.
För att näringslivet ska fortsätta utvecklas är det viktigt att ha en fungerande kompetensförsörjning till de lokala företagen. Företagarna menar att utbildningen är en viktig del i att matcha den kompetens som efterfrågas av företagen med de arbetsvilliga ungdomar som finns i kommunen. Med näringslivet påkopplat tror Företagarna Uppvidinge att det bör gå att hitta en anpassad utbildningsform där näringslivet kan ta tillvara på den lokala kompetensen i framtiden. Det är fortfarande arbete kvar för att realisera lärlingsprogrammet men eleverna på skolan som idag går årskurs 2 och 3 har blivit erbjudna platser på lärlingsprogram. Det kommer inte gå att söka lärlingsprogrammet hösten 2015 utan det blir först möjligt höstterminen 2016.