Företagarna välkomnar överenskommelse om flyktingpolitiken

Rut-avdrag och YA-jobb utvidgas för att nyanlända snabbare ska komma i arbete.

Regeringen och Allianspartierna har gjort en överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken. Något som Företagarna välkomnar.

– Att sex av riksdagspartierna tagit sitt ansvar och ställt sig bakom gemensamma förslag är bra för Sverige, säger Patrik Nilsson samhällspolitisk chef på Företagarna.

Partierna har kommit överens om att utvidga rut-avdraget så att det även ska gälla flyttjänster, IT-tjänster i hemmet och bredda omfattningen av trädgårdstjänster. Det är ett viktigt steg för att fler ska komma in på arbetsmarknaden fortare.

– Vi har sett hur RUT sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden för invandrare, att utvidga avdraget är viktigt för integrationen, säger Patrik Nilsson.

Jobbskapande åtgärder

En annan viktig del för att nyanlända snabbare ska komma i arbete är att YA-jobben, yrkesintroduktionsanställningarna, ska utvidgas och även gälla arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

Fyra av fem jobb skapas i de små företagen, men hela 60 procent av dem har valt bort kollektivavtal. Genom dagens förslag släpper man alltså in de jobbskapande företagen.

Regeringen ska också göra särskilda insatser för att skapa praktikplatser i privat och offentlig verksamhet.

– Det är bra. Sveriges företagare står redo att hjälpa till med flyktingmottagande och integration. Många av Företagarnas medlemmar har stått redo att erbjuda praktikplatser sedan i somras, men ärendet har fastnat hos Migrationsverket, säger Patrik Nilsson.